Menu

22 sierpnia 2006 (28-31/06)

Komunikat

Przygotowania do XX Krajowego Zjazdu Delegatów i spotkanie z premierem rz膮du RP, Jaros艂awem Kaczy艅skim zdominowa艂y ostatnie posiedzenie Komisji Krajowej.

W dniach 22-23 sierpnia w Warszawie obradowa艂a Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰". W cz臋艣ci informacyjnej Bogdan Kubiak, szef Sekretariatu Transportowców NSZZ "Solidarno艣膰" poinformowa艂, 偶e Sekcja Pracowników PKS oraz Sekcja Krajowa Kolejarzy od 1 wrze艣nia br. przyst臋puj膮 do akcji protestacyjnej. Protest zwi膮zany jest z brakiem stabilnej polityki transportowej pa艅stwa.

Po krótkiej dyskusji cz艂onkowie Komisji Krajowej przyj臋li przygotowane na Krajowy Zjazd Delegatów sprawozdanie z dzia艂alno艣ci NSZZ "Solidarno艣膰" w kadencji wrzesie艅 2002 - czerwiec 2006. Omówiono równie偶 regulamin i ordynacj臋 wyborcz膮 na XX KZD, który odb臋dzie we wrze艣niu w Szczecinie. KK podtrzyma艂a równie偶 decyzj臋 Krajowej Komisji Wyborczej o uniewa偶nieniu wyborów w Sekcji Krajowej Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ "Solidarno艣膰".

Poniewa偶 ju偶 wcze艣niej nast膮pi艂o po艂膮czenie regionów: Kujaw i Ziemi Dobrzy艅skiej i Toru艅skiego, ostatnia KK podj臋艂a decyzj臋 o zmianie nazwy regionu na Toru艅sko - W艂oc艂awski. W wyniku po艂膮cze艅, które nast膮pi艂y w ostatnich latach, obecnie w "S" funkcjonuj膮 34 regiony.

Komisja Krajowa zdecydowa艂a równie偶 o przyst膮pieniu do modernizacji historycznej Sali BHP, której formalnym w艂a艣cicielem sta艂a si臋 w ubieg艂ym roku. W 2006 r. Ministerstwo Kultury przekaza艂o 1 mln z艂 na przeprowadzenie pierwszych prac remontowych, które b臋d膮 polega膰 na umocnieniu fundamentów. Komisja Krajowa b臋dzie stara艂a si臋 pozyska膰 艣rodki na remont z grantów unijnych. Wst臋pne zapewnienie partycypowania w remoncie, NSZZ "S" otrzyma艂o od samorz膮du województwa pomorskiego i Miasta Gda艅sk.

Obecnie w Sali BHP funkcjonuje wystawa "Drogi do Wolno艣ci", która cieszy si臋 du偶ym zainteresowaniem. Ze wzgl臋du na planowany remont, 15 wrze艣nia wystawa zostanie na jaki艣 czas zamkni臋ta. Je艣li zapadnie decyzja w sprawie przeniesienia ekspozycji do pomieszcze艅 znajduj膮cych si臋 pod budynkiem "S" w Gda艅sku, to koszty ich przystosowania w du偶ej cz臋艣ci poniesie Komisja Krajowa.

Przedstawiciele NSZZ "S" spotkali si臋 równie偶 z premierem rz膮du Jaros艂awem Kaczy艅skim. - Nasz膮 intencj膮 jest o偶ywienie dialogu spo艂ecznego. Chc臋 podkre艣li膰, 偶e negocjacje nad paktem spo艂ecznym nie mog膮 go zast膮pi膰. Wskazali艣my panu premierowi wiele spraw, które wymagaj膮 naprawy. Z naszego punktu widzenia s膮 to sprawy bardzo wa偶ne dla pracowników i dla zwi膮zku - powiedzia艂 po spotkaniu z premierem Janusz 艢niadek, przewodnicz膮cy KK NSZZ "Solidarno艣膰".

Zwi膮zkowcy wskazali premierowi szereg spraw, które wymagaj膮 naprawy. Szczególnie chodzi o przestrzeganie prawa pracy, zatrudnienie pozakodeksowe, emerytury pomostowe, zado艣膰uczynienie osobom poszkodowanym podczas wydarze艅 czerwcowych. Ponadto cz艂onkowie Komisji Krajowej wskazywali na konkretne problemy w bran偶ach i regionach, które czekaj膮 na rozwi膮zanie, m.in. sytuacja w s艂u偶bie zdrowia, przemy艣le stoczniowym, lasach pa艅stwowych, przemy艣le zbrojeniowym, energetyce.

Premier zadeklarowa艂, 偶e rz膮d podejmie wysi艂ek powrotu do dialogu spo艂ecznego. - Nale偶y czyni膰 wysi艂ki, 偶eby umowa spo艂eczna zosta艂a zawarta, ale nie tylko. Na spotkaniu poruszali艣my szereg spraw ró偶nego typu od tych bardziej generalnych po bardziej konkretne. Nasz rz膮d jest 偶yczliwy wobec zwi膮zków zawodowych i chce wzmo偶enia roli zwi膮zków zawodowych w 偶yciu publicznym - powiedzia艂 premier Jaros艂aw Kaczy艅ski.

  • Marta Pióro - p.o. rzecznika prasowego KK

UCHWA艁A KK nr 28/06
ws. zmiany dotychczasowej nazwy Regionu Toru艅skiego

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" dzia艂aj膮c na podstawie § 61 ust. 2 w zwi膮zku z § 22 ust. 4 i 5 Statutu NSZZ "Solidarno艣膰" postanawia, co nast臋puje:

  1. W zwi膮zku z rozszerzeniem obszaru dzia艂ania Regionu Toru艅skiego o Region Kujaw i Ziemi Dobrzy艅skiej oraz uchwa艂膮 nr 6 WZD Regionu Toru艅skiego ws. zmiany nazwy Regionu, zmienia si臋 dotychczasow膮 nazw臋: Region Toru艅ski na now膮: Region Toru艅sko - W艂oc艂awski i wpisuje si臋 do go Krajowego Rejestru Regionów.
  2. Z Krajowego Rejestru Regionów wyrejestrowany zostaje Region Kujawy i Ziemia Dobrzy艅ska.
  3. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

UCHWA艁A KK nr 29/06
(do u偶ytku s艂u偶bowego)

UCHWA艁A KK nr 30/06
ws. przyj臋cia sprawozdania z prac KK NSZZ "Solidarno艣膰" na XX KZD

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" przyjmuje sprawozdanie z pracy Komisji Krajowej NSZZ "Solidarno艣膰" w okresie wrzesie艅 2002 r. - czerwiec 2006 r. przygotowane na XX Krajowy Zjazd Delegatów.

UCHWA艁A KK nr 31/06
ws. decyzji Krajowej Komisji Wyborczej

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" utrzymuje w mocy decyzj臋 Krajowej Komisji Wyborczej uniewa偶niaj膮c膮 wybory z 31.05.2006 r. w Sekcji Krajowej Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ "Solidarno艣膰".

Powr贸t na g贸r臋

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Je偶eli nie zmienisz domy艣lnych ustawie艅 swojej przegl膮darki b臋d膮 one zapisywane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji.