Menu

UCHWAŁA KK nr 30/2012 ws. zasięgu działania Regionów Podlaskiego i Mazowsze

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” działając na podstawie § 22 ust. 4 Statutu NSZZ „Solidarność” oraz § 2 Uchwały Nr 7 XIX KZD ws. zasad tworzenia i funkcjonowania regionów oraz § 13 Uchwały KK Nr 16/06 ws. zakończenia istnienia jednostki organizacyjnej związku, zmian zasięgu działania regionów oraz zmiany miejsca rejestracji jednostek organizacyjnych związku, na wniosek Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”, podejmuje decyzję o zmianie zasięgu działania, rozszerzając obszar Regionu Podlaskiego
o powiat wysokomazowiecki w województwie podlaskim.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejsza uchwała stanowi podstawę do niezwłocznego wpisania organizacji zakładowych z powiatu wysokomazowieckiego do regionalnego rejestru organizacji zakładowych w Regionie Podlaskim. Zarejestrowanie tych organizacji zakładowych
w Regionie Podlaskim skutkuje jednoczesnym wyrejestrowaniem organizacji zakładowych
z Regionu Mazowsze ze wszystkimi konsekwencjami.

Region rejestrujący organizacje zakładowe jest zobowiązany do poinformowania pracodawców, których ww. organizacje zakładowe obejmują swoim działaniem, o zmianie władz nadrzędnych organizacji zakładowych.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.