Menu

Uchwała KK nr 26/2012 ws. wyrażenia zgody na afiliację w ITF

 

§ 1

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”  działając na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały nr 3 XIX KZD ws. ogólnych zasad afiliacji jednostek organizacyjnych NSZZ „Solidarność do międzynarodowych organizacji związkowych, wyraża zgodę na afiliację następujących branżowych jednostek organizacyjnych NSZZ „Solidarność”:

1) Krajowej Sekcji Transportu Drogowego,  

2) Krajowej Sekcji Pracowników Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej

do Międzynarodowej Federacji Pracowników Transportu - The International Transport Workers’ Federation z siedzibą w Londynie (ITF).

 

§ 2

Wskazane w § 1 niniejszej uchwały branżowe jednostki organizacyjne NSZZ „Solidarność”
są obowiązane podczas działalności w ramach ITF, przestrzegać celów i zasad NSZZ „Solidarność” wyrażonych w Statucie NSZZ „Solidarność”, jak też nie podejmować działań sprzecznych z postanowieniami Statutu oraz z innymi aktami prawa wewnątrzzwiązkowego.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.