Menu

Uchwała KK nr 25/2012 ws. zmiany uchwały KK Nr 2/06 ws. członkostwa, jego kontynuacji oraz zawieszenia członkostwa w NSZZ „Solidarność”

 

§ 1

 W § 1 Uchwały KK nr 2/06 ws. członkostwa, jego kontynuacji oraz zawieszenia członkostwa w NSZZ „Solidarność” po ust. 3 dodaje się nowy ust. 4 w brzmieniu:

„4. Zgodnie z § 5 ust. 1 Statutu NSZZ „Solidarność” prawo zrzeszania się w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym „Solidarność” przysługuje każdemu pracownikowi
w rozumieniu art. 2 k.p. tj. każdej osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.”  

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.