Menu

Stanowisko KK nr 24/2012 ws. sytuacji w Fiat Auto Poland S.A.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wyraża swoją dezaprobatę wobec planowania zwolnień pracowników w Fiat Auto Poland w 2013 roku, tym bardziej, że oprócz spadku sprzedaży na rynku eurpejskim do chwili obecnej nie ma żadnych informacji, co do rzeczywistych powodów tych zwolnień. Przypominamy, że Spółka w ostatnich latach zwolniła już ponad tysiąc pracowników.

Komisja Krajowa uważa, że priorytetem powinno być zachowanie dotychczasowej liczby miejsc pracy, a jakikolwiek plan dalszych redukcji zatrudnienia musi być uzasadniony
i uzgodniony z partnerami społecznymi. W tych działaniach Komisja Krajowa popiera postulaty Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Fiat Auto Poland.

Domagamy się od polskiego rządu przedstawienia konkretnych propozycji chroniących miejsca pracy w przemyśle, w tym motoryzacyjnym, należącym do czołowych eksporterów, przynoszących znaczące wpływy do budżetu - nawet poprzez subsydiowanie miejsc pracy środkami z Funduszu Pracy. Komisja Krajowa oczekuje od przedsiębiorców pełnej partycypacji w wynikających z redukcji zatrudnienia kosztach społecznych oraz finansowych wobec zwalnianych pracowników, a nie transferu zysków pochodzących
z działalności gospodarczej.

Fiat Auto Poland jest jednym z największych zakładów produkcji samochodów
w Polsce, kooperującym z dziesiątkami większych i mniejszych poddostawców oraz podwykonawców. Ograniczenie produkcji i zatrudnienia w spółce pociągnie za sobą zwolnienia w otoczeniu firmy, a co za tym idzie znaczący wzrost bezrobocia w regionie.

Bezrobocie kosztuje – i budżet, i podatników.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.