Menu

Stanowisko KK nr 13/2012 ws. sytuacji w branży transportu lotniczego

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wyraża głębokie zaniepokojenie narastającymi problemami w branży transportu lotniczego. Dążenie do obniżenia kosztów świadczonych usług i maksymalizacji zysków powoduje pogorszenie warunków pracy oraz brak odpowiednich szkoleń dla zatrudnionych osób. Dodatkowo sytuację pogarszają przepisy umożliwiające świadczenie usług firmom nie posiadającym wykwalifikowanych pracowników ani odpowiedniego sprzętu, których jedynym atutem jest oferowanie usługi
o najniższej cenie bardzo niskiej jakości. Ta sytuacja powoduje niebezpieczną i niezdrową konkurencję, której koszty ponoszą w obecnej chwili pracownicy, a w niedługim czasie poniosą pasażerowie.

Komisja Krajowa potępia coraz powszechniejszą praktykę zatrudniania na podstawie umów śmieciowych. Brak stabilizacji zatrudnienia, uwłaczające warunki zatrudnienia oraz uprzywilejowanie jednej grupy zawodowej kosztem innych powoduje odchodzenie z pracy wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników. Jako naganną odbieramy również praktykę nakładania zbyt wielu obowiązków, nie zawsze związanych z ich zakresem działania, na służby dyżurne oraz ratownicze przy minimalistycznej obsadzie. Niedopuszczalne jest również podnoszenie wynagrodzeń jednej grupy zawodowej przy równoczesnym obniżaniu wynagrodzeń pozostałym pracownikom zatrudnionym w tej samej firmie. Wszystkie te czynniki wpływają na obniżenie bezpieczeństwa w portach lotniczych
i w ruchu lotniczym, co stanowi realne zagrożenie dla pasażerów oraz załóg samolotów.

Dlatego wzywamy Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Urząd Lotnictwa Cywilnego do podjęcia prac nad nowelizacją prawa lotniczego, której celem będzie zapewnienie:

- zatrudnienia przez pracodawców świadczących usługi szeroko pojętej obsługi pasażersko-bagażowej pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje,

- ograniczenia zatrudniania na podstawie umów o pracę na czas określony oraz umów cywilnoprawnych do niezbędnego minimum,

- zawierania umów przez zarządzających portami lotniczymi z firmami zapewniającymi pracowników i narzędzia niezbędne do świadczenia usług na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo,

- ujednolicenie zawodów mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo statku powietrznego oraz ich licencjonowanie,

- zwiększenia obsady służb ratowniczych oraz ochrony lotnisk.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.