Menu

Stanowisko KK nr 2/2012 w sprawie dialogu społecznego w Polsce

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” z całą stanowczością protestuje przeciwko działaniom rządu Donalda Tuska zmierzającym do degradacji dialogu społecznego w Polsce.

            Przypominamy, że dialog społeczny zapisany w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jest gwarancją praw podstawowych i wolności. Omijanie i nierespektowanie jej zapisów godzi w istotę demokracji i zasady państwa prawa. Rządząca od 2007 roku koalicja PO-PSL świadomie i notorycznie dokonuje zamachu na te zasady.

W ostatnich miesiącach działania te przyjmują wyjątkową skalę. Nierealizowanie wspólnie przyjętych uchwał, uniemożliwienie partnerom społecznym zajęcia stanowiska
w sprawie waloryzacji rent i emerytur, wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2012 roku są ewidentnymi przykładami łamania przez rządustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego.

            Degradację dialogu społecznego najlepiej obrazuje całkowite lekceważenie partnerów społecznych, który przejawia się w ograniczaniu przez stronę rządową właściwego funkcjonowania Trójstronnej Komisji ds. Społeczno– Gospodarczych. Przykładami takich działań jest niezwoływanie posiedzeń plenarnych i posiedzeń prezydium Trójstronnej Komisji oraz nieprzesyłanie projektów istotnych dla pracowników i pracodawców ustaw do rozpatrzenia przez komisję lub jej zespoły. Szczególnym przejawem tego lekceważenia jest wykonywany przez rząd „chocholi taniec” wokół powołania przewodniczącego Trójstronnej Komisji.

            Ograniczanie uczestnictwa NSZZ „Solidarność” w procesie legislacyjnym uchwalania aktów prawnych i ich zmian przejawia się również poprzez niezawiadamiania
o posiedzeniach komisji sejmowych. Niestety niezapraszanie przedstawicieli związku na ich obrady w polskim parlamencie stało się normą.

Takie złe praktyki stały się inspiracją dla wielu pracodawców, władz samorządów gmin, powiatów i województw do unikania dialogu, jego łamania, a w skrajnych przypadkach do dyskryminowania członków związku za ich przynależność związkową

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” stanowczo protestuje przeciwko działaniom rządu Donalda Tuska zmierzającym de factodo uczynienia z dialogu społecznego jedynie instytucji fasadowej i wzywa rząd do przestrzegania prawa gwarantowanego przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.

 W przypadku kontynuowania przez rząd takiej destrukcyjnej polityki wobec dialogu społecznego w Polsce, NSZZ „Solidarność” podejmie decyzje w sprawie ewentualnego wycofania swoich przedstawicieli z prac wojewódzkich komisji dialogu społecznego oraz rozważy skierowanie skargi do Międzynarodowej Organizacji Pracy na rząd polski
o działania podważające zasady demokratycznego państwa prawa.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.