Menu

Stanowisko KK nr 13/2010 ws. opracowania i wdrożenia przez Rząd RP strategii przeciwpowodziowej

Zwiększająca się ilość powodzi obejmujących coraz większy obszar naszego kraju, skutkuje dramatem setek tysięcy Polaków, nie otrzymujących - proporcjonalnej do skali problemu - pomocy ze strony władz państwowych. Pomimo przekazywanych od lat ze strony struktur naszego Związku sygnałów o katastrofalnej sytuacji gospodarki wodnej (braku środków finansowych na bieżące utrzymanie rzek, potoków, zbiorników), ponoszone są jedynie ogromne koszty związane z usuwaniem skutków powodzi, bez zainteresowania przyczynami istniejącego stanu. O braku reakcji i należytego zrozumienia powagi sytuacji świadczy również fakt małego wykorzystania przez Rząd RP środków unijnych dla działań inwestycyjnych w tej   gałęzi gospodarki narodowej. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” domaga się od rządu RP natychmiastowego opracowania i wdrożenia strategii gospodarki wodnej kraju, w której rozwiązane będą problemy powodzi, suszy, żeglugi śródlądowej oraz gospodarczego wykorzystania rzek, ze wskazaniem i wyliczeniem możliwych do osiągnięcie źródeł finansowania.
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.