Menu

Stanowisko KK nr 12/2010 ws. nowelizacji ustawy o lasach

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wyraża zdecydowany sprzeciw wobec próby nowelizacji ustawy o lasach według propozycji ujętych w projekcie z dnia 18 maja 2010 roku oraz wnosi o wykreślenie z „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2010-2013” zapisu o zakwalifikowaniu, w ramach planowanej nowelizacji ustawy o finansach publicznych, do podmiotów sektora finansów publicznych jednostki Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (PGL LP). Walne Zebranie Delegatów Krajowego Sekretariatu Pracowników Leśnictwa oraz Kongres Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność” (ZNOŚiL) przyjęły jednoznaczne, negatywne stanowisko w sprawie założeń nowelizacji ustawy o lasach. Ponadto Sekretariat opracował szczegółowe Stanowisko w tej sprawie. W dniu 16 sierpnia 2010 r. Sekretariat ZNOŚiL opracował również negatywne stanowisko w sprawie zaliczenia do podmiotów sektora finansów publicznych jednostki PGL Lasy Państwowe. Wszelka potencjalna korzyść wynikająca z włączenia PGL LP do sektora finansów publicznych zostanie zniwelowana przez niepowetowane szkody dla ochrony środowiska, zachowania bioróżnorodności ekosystemów leśnych i wielu innych funkcji pozaprodukcyjnych lasów. Nie bez znaczenia dla NSZZ „Solidarność” jest fakt, że pracownicy Lasów Państwowych od trzech lat są poddawani ciągłej presji, począwszy od próby użycia mienia zarządzanego przez PGL PL do celów reprywatyzacyjnych, poprzez brak jasnego podziału kompetencji (np. pomiędzy Dyrekcją Generalną Ochrony Środowiska a Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe), brak jednoznacznych zasad gospodarki i jej finansowania na obszarach Natura 2000, na przejmowaniu ustawowych uprawnień niższych szczebli przez kierownictwo PGL LP i ciągłych próbach zmiany aktualnego porządku prawnego PGL LP kończąc. Można odnieść wrażenie, że jest to próba zamykania ust grupie zawodowej leśników. Zdaniem Komisji Krajowej do czasu uporządkowania spraw wymienionych powyżej, dokonania pełnej analizy aktualnych rozwiązań, a przede wszystkim podjęcia dialogu z centralami związkowymi, należy zaniechać prac, o których mowa we wstępie.
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.