Menu

Uchwała KK nr 30/2009 ws. wniosku o zmianie w Karcie Nauczyciela w art. 42 i art. 35

Komisja Krajowa w trybie art. 20 ustawy z dnia 23,05,1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) o zmianę ustawy z dnia 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) wnosi do:  

  1. Prezydenta RP,
  2. Rady Ministrów,
  3. Klubów i Kół poselskich, o:

 

  1. uchylenie w art. 42 ust.2 pkt 2 tejże ustawy określeń: „z tym że w ramach tych zajęć:

a)      nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu, b)      nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej, w tym specjalnej, jest obowiązany prowadzić zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 1 godziny w tygodniu.”,  

  1. dopisanie w art. 35 Karty Nauczyciela ustępu 5. regulującego zasady wynagradzania za przydzielone w planie organizacyjnym szkoły godziny ponadwymiarowe, nie odbyte z przyczyn nieleżących po stronie nauczyciela; lub dopisanie w art. 30 ust. 6 KN upoważnienia ustawowego dla jednostek samorządu terytorialnego do ustalenia w uchwalanych przez nie regulaminach zasad wynagradzania za nieodbyte godziny ponadwymiarowe w takich sytuacjach.

    Uzasadnienie wniosku w załączeniu.

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.