Menu

Uchwała KK nr 29/2009 ws. zmiany Uchwały KK nr 13/09 dotyczącej Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność”.

Komisja Krajowa NSZZ “Solidarność” wprowadza poniższe zmiany w Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” będącej załącznikiem do uchwały KK nr 13/09. 1. W § 1 ust. 5 dodaje się drugie zdanie o następującym brzmieniu: „Obowiązek ten dotyczy również osób wybranych na funkcję delegata w okręgu łączonym oraz osób kandydujących na funkcje związkowe na podstawie postanowień § 50 ust.2 pkt 1 lit. b Statutu NSZZ „Solidarność” (bierne prawo wyborcze)”.   2. W § 16 ust. 4 wykreśla się wyrażenie: „ a także elektorów (w przypadku łączonego okręgu wyborczego)”. 3. W § 57 pkt 2 wykreśla się wyrażenie: „lub elektorów”. 4. W § 58 wykreśla się wyrażenie: „lub elektorów”. 5. W § 85 pkt 5 wykreśla się wyrażenie: „i elektorów”. 6. W § 125 ust. 4  wykreśla się wyrażenie: „a także elektorów (w przypadku łączonego okręgu wyborczego)”.
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.