Menu

Stanowisko KK nr 11/2009 ws. powołania spółki z udziałem PKP CARGO S.A. i chińskiego przewoźnika China CNR Corporation

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wyraża stanowczy sprzeciw i oburzenie wobec powołania spółki produkującej i naprawiającej tabory kolejowy z udziałem PKP CARGO S.A. i chińskiego przewoźnika China CNR Corporation. Zwracamy uwagę, że wyrażenie zgody przez Ministra Infrastruktury na powstanie takiego podmiotu jest głęboko sprzeczne z krajową polityką transportową oraz polityką transportową Unii Europejskiej i celami wyznaczonymi w Białej Księdze Europejska polityka transportowa do roku 2010. Czas i decyzje. Głównym założeniem tej polityki jest dostosowanie europejskiego transportu do warunków funkcjonowania w ramach wspólnego rynku. Wyrażenie zgody na współpracę, polegającą na powstaniu międzynarodowej spółki, jest naruszeniem interesów obywateli Unii Europejskiej, w tym przypadku tysięcy pracowników zakładów zaplecza kolejowego i ich rodzin. Podjęcie decyzji o powstaniu spółki z chińskim przewoźnikiem jest także sprzeczne z nowymi celami powiązanymi z priorytetami Strategii Lizbońskiej, gdyż nie wspiera działań konwergencji mającej spowodować wzrost i tworzenie nowych miejsc pracy w państwach i regionach najbiedniejszych oraz regionach tzw. efektu statystycznego. Natomiast działania wspierające ze strony rządu pozwalają tworzyć miejsca pracy o niekontrolowanej jakości w Chińskiej Republice Ludowej, która stosuje niedozwolone praktyki, takie jak: zatrudnianie dzieci, dyskryminowanie ze względu na przynależność etniczną, represje za zakładanie niezależnego ruchu związkowego, czy też stosowanie dumpingu społecznego. Dlatego też mając na względzie sytuację polskich rodzin, polskiego przemysłu i pracujących w zakładach naprawczych tysięcy pracowników, zwracamy się do Pana Ministra o podjęcie zdecydowanych kroków blokujących działania zarządu PKP CARGO S.A. w przedmiotowej sprawie. Zapewniamy Pana Ministra, że polski przemysł naprawczy taboru kolejowego potrafi być nie tylko konkurencyjny dla chińskiego przewoźnika, ale przede wszystkim oferować wyższej jakości produkt. W związku z powyższym zwracamy się do Pana Ministra o zwołanie w trybie pilnym posiedzenia zainteresowanych stron: reprezentatywnych organizacji związkowych (NSZZ „Solidarność”, OPZZ i FZZ), pracodawców, w tym przedstawicieli Reilway Business Forum, eurodeputowanych z Komisji Transportu i Turystyki PE, posłów z komisji transportu, celem przedstawienia stanowiska w przedmiotowej sprawie. Oświadczamy, że zaniechanie działań ze strony ministra infrastruktury w powyższej kwestii będzie odebrane jako brak szacunku dla polskiego świata pracy i skutkować może wybuchem niekontrolowanych niepokojów społecznych.
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.