Logo
Wydrukuj tę stronę

Uchwała KK nr 10/2013 ws. zmian w Uchwale KK nr 23/ 04 ws. ograniczeń łączenia funkcji związkowych ze stanowiskiem w zakładzie pracy, administracji państwowej i samorządowej, w organizacji politycznej oraz łączenia funkcji we władzach związkowych, zm. Uch

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wprowadza następujące zmiany w Uchwale KK 23/04 ws. ograniczeń łączenia funkcji związkowych ze stanowiskiem w zakładzie pracy, administracji państwowej i samorządowej, w organizacji politycznej oraz łączenia funkcji we władzach związkowych:

§ 1

  1. W § 2 ust. 2 skreśla się słowa zarządowi firmy, po myślniku wprowadza się zdanie - osobom kierującym jednoosobowo zakładem pracy (i ich zastępcom) lub osobom wchodzącym w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy.
  2. W § 4 ust.1 pkt 2 po słowie dyrektorów wprowadza się słowo generalnych.
  3. W § 4 ust. 2 skreśla się słowa pochodzącymi z wyboru, mianowania oraz powołania.
  4. § 4 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: sekretarza gminy, powiatu lub województwa, skarbnika gminy, powiatu lub województwa, 
  5. § 4 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: kierowniczymi stanowiskami urzędniczymi określonymi we właściwych przepisach.

§ 2

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.