Menu

Uchwała KK nr 9/2013 ws. zasięgu działania Regionów Bydgoskiego i Toruńsko-Włocławskiego

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” działając na podstawie § 22 ust. 4 Statutu NSZZ „Solidarność” oraz § 2 Uchwały nr 7 XIX KZD ws. zasad tworzenia i funkcjonowania regionów oraz § 13 Uchwały KK nr 16/06 ws. zakończenia istnienia jednostki organizacyjnej związku, zmian zasięgu działania regionów oraz zmiany miejsca rejestracji jednostek organizacyjnych związku, na wniosek władz wykonawczych jednostek organizacyjnych NSZZ „Solidarność” działających na terenie powiatu grudziądzkiego, podejmuje decyzję o zmianie zasięgu działania, rozszerzając obszar Regionu Bydgoskiego o powiat grudziądzki w województwie kujawsko-pomorskim. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   Niniejsza uchwała stanowi podstawę do niezwłocznego wpisania jednostek organizacyjnych NSZZ „Solidarność” z powiatu grudziądzkiego do właściwego, regionalnego rejestru w Regionie Bydgoskim. Zarejestrowanie tych jednostek w Regionie Bydgoskim skutkuje jednoczesnym wyrejestrowaniem ich z Regionu Toruńsko-Włocławskiego ze wszystkimi konsekwencjami. Region rejestrujący jednostki organizacyjne NSZZ „Solidarność” jest zobowiązany do poinformowania pracodawców, których ww. jednostki obejmują swoim działaniem, o zmianie ich władz nadrzędnych.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.