Menu

Uchwała KK nr 25/2011 ws. Roku Stabilnego Zatrudnienia

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”  ogłasza rok 2012 Rokiem Stabilnego Zatrudnienia.

            Zatrudnianie pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy,  na umowy na czas określony, na umowy-zlecenia lub umowy o dzieło, a także przymusowe samozatrudnienie – to bolesna rzeczywistość polskich stosunków pracy. Wśród państw OECD nasz kraj zajmuje już niechlubne pierwsze miejsce w liczbie umów na czas określony. Patologie w stosunkach pracy pogłębione są dodatkowo przez coraz bardziej popularne formy zatrudnienia pracowników poprzez agencje pracy tymczasowej.

Tzw. śmieciowe umowy o pracę degradują społecznie i zawodowo pracowników,   znacząco obniżają ich przyszłe świadczenia emerytalne.  Są nieuczciwie wykorzystywane w celu obniżenia wysokości składki emerytalno-rentowej, a  tym samym powodują rosnący deficyt w systemie emerytalno-rentowym.

  Wzywamy wszystkie struktury NSZZ „Solidarność” do aktywnego włączenia się w działania służące popularyzacji idei Roku Stabilnego Zatrudnienia.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.