Logo
Wydrukuj tę stronę

26 września 2007

Stanowisko KK nr 10/07
ws. kampanii "Polska Przyjazna Pracownikom"

XXI Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" jednoznacznie opowiedział się za budową Polski przyjaznej pracownikom, w której rozwój gospodarczy staje się źródłem poprawy warunków życia pracowników i ich rodzin oraz systematycznego zmniejszania sfery ubóstwa i wykluczenia społecznego grup najsłabszych. Określił też najważniejsze filary takiego państwa.

Rozpoczynając kampanię społeczną na rzecz Polski przyjaznej pracownikom, Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wzywa wszystkich aspirujących do rządzenia krajem o odniesienie się do tego programu, a w szczególności do działań na rzecz stałego zatrudnienia jako podstawy bezpieczeństwa pracownika i firmy oraz na rzecz zapewnienia bezwzględnego przestrzegania konstytucyjnego prawa do zrzeszania się w związki zawodowe jako fundamentu dialogu społecznego.

Komisja Krajowa podkreśla, że to właśnie stałe zatrudnienie i systematyczny wzrost płac najskuteczniej zapobiegną rosnącej i groźnej dla gospodarki emigracji zarobkowej. Stałe zatrudnienie to także gwarancja bezpieczeństwa emerytalnego pojedynczego pracownika i całego systemu ubezpieczeń, podobnie jak zapewnienie płacy godziwej.

Jednoznacznej odpowiedzi wymaga też kwestia ochrony prawa do zrzeszania się. Nie ma dialogu społecznego w kraju, w którym za zakładanie organizacji związkowych wyrzuca się z pracy. Potrzebne są deklaracje zaostrzenia prawa, które będzie skutecznie zniechęcało do tego typu praktyk.

Kampania "Polska przyjazna pracownikom" nie skończy się w dniu wyborów parlamentarnych. Apelujemy do wszystkich członków NSZZ "Solidarność" o udział w wyborach i oddanie głosu na kandydatów i ugrupowania, które dotychczas realizowały te założenia i opowiedzą się za "Polską przyjazną pracownikom" także w swoich deklaracjach programowych.

Apel KK nr 11/07
ws. udziału członków NSZZ "Solidarność" w uroczystościach pamiętniających 23 rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszko

W dniu 19 października br. mija kolejna 23 rocznica męczeńskiej śmierci Sługi Bożego Księdza Jerzego Popiełuszko.

Zwracamy się do wszystkich członków i struktur naszego Związku, abyśmy uczestniczyli w tym dniu w Kościele pw. św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w uroczystościach upamiętniających kolejną rocznicę męczeńskiej śmierci Księdza Jerzego.

Naszą obecnością uczcijmy pamięć i wdzięczność wobec kapłana-męczennika za wiarę i prawdę, która utorowała nam drogę do wolnej Polski. To od Niego pragniemy uczyć się odpowiedzialności za Polskę i za całe dziedzictwo chrześcijańskie, które zostało nam przekazane w ciągu stuleci.

W Roku Pamięci Ofiar Stanu Wojennego, Komisja Krajowa postanawia, iż nasze modlitewne spotkanie będzie również wyrazem hołdu wszystkim prześladowanym w okresie stanu wojennego za wiarę, wolność i solidarność.

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.