Menu

26 wrze艣nia 2007

Stanowisko KK nr 10/07
ws. kampanii "Polska Przyjazna Pracownikom"

XXI Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarno艣膰" jednoznacznie opowiedzia艂 si臋 za budow膮 Polski przyjaznej pracownikom, w której rozwój gospodarczy staje si臋 藕ród艂em poprawy warunków 偶ycia pracowników i ich rodzin oraz systematycznego zmniejszania sfery ubóstwa i wykluczenia spo艂ecznego grup najs艂abszych. Okre艣li艂 te偶 najwa偶niejsze filary takiego pa艅stwa.

Rozpoczynaj膮c kampani臋 spo艂eczn膮 na rzecz Polski przyjaznej pracownikom, Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" wzywa wszystkich aspiruj膮cych do rz膮dzenia krajem o odniesienie si臋 do tego programu, a w szczególno艣ci do dzia艂a艅 na rzecz sta艂ego zatrudnienia jako podstawy bezpiecze艅stwa pracownika i firmy oraz na rzecz zapewnienia bezwzgl臋dnego przestrzegania konstytucyjnego prawa do zrzeszania si臋 w zwi膮zki zawodowe jako fundamentu dialogu spo艂ecznego.

Komisja Krajowa podkre艣la, 偶e to w艂a艣nie sta艂e zatrudnienie i systematyczny wzrost p艂ac najskuteczniej zapobiegn膮 rosn膮cej i gro藕nej dla gospodarki emigracji zarobkowej. Sta艂e zatrudnienie to tak偶e gwarancja bezpiecze艅stwa emerytalnego pojedynczego pracownika i ca艂ego systemu ubezpiecze艅, podobnie jak zapewnienie p艂acy godziwej.

Jednoznacznej odpowiedzi wymaga te偶 kwestia ochrony prawa do zrzeszania si臋. Nie ma dialogu spo艂ecznego w kraju, w którym za zak艂adanie organizacji zwi膮zkowych wyrzuca si臋 z pracy. Potrzebne s膮 deklaracje zaostrzenia prawa, które b臋dzie skutecznie zniech臋ca艂o do tego typu praktyk.

Kampania "Polska przyjazna pracownikom" nie sko艅czy si臋 w dniu wyborów parlamentarnych. Apelujemy do wszystkich cz艂onków NSZZ "Solidarno艣膰" o udzia艂 w wyborach i oddanie g艂osu na kandydatów i ugrupowania, które dotychczas realizowa艂y te za艂o偶enia i opowiedz膮 si臋 za "Polsk膮 przyjazn膮 pracownikom" tak偶e w swoich deklaracjach programowych.

Apel KK nr 11/07
ws. udzia艂u cz艂onków NSZZ "Solidarno艣膰" w uroczysto艣ciach pami臋tniaj膮cych 23 rocznic臋 m臋cze艅skiej 艣mierci ks. Jerzego Popie艂uszko

W dniu 19 pa藕dziernika br. mija kolejna 23 rocznica m臋cze艅skiej 艣mierci S艂ugi Bo偶ego Ksi臋dza Jerzego Popie艂uszko.

Zwracamy si臋 do wszystkich cz艂onków i struktur naszego Zwi膮zku, aby艣my uczestniczyli w tym dniu w Ko艣ciele pw. 艣w. Stanis艂awa Kostki na 呕oliborzu w uroczysto艣ciach upami臋tniaj膮cych kolejn膮 rocznic臋 m臋cze艅skiej 艣mierci Ksi臋dza Jerzego.

Nasz膮 obecno艣ci膮 uczcijmy pami臋膰 i wdzi臋czno艣膰 wobec kap艂ana-m臋czennika za wiar臋 i prawd臋, która utorowa艂a nam drog臋 do wolnej Polski. To od Niego pragniemy uczy膰 si臋 odpowiedzialno艣ci za Polsk臋 i za ca艂e dziedzictwo chrze艣cija艅skie, które zosta艂o nam przekazane w ci膮gu stuleci.

W Roku Pami臋ci Ofiar Stanu Wojennego, Komisja Krajowa postanawia, i偶 nasze modlitewne spotkanie b臋dzie równie偶 wyrazem ho艂du wszystkim prze艣ladowanym w okresie stanu wojennego za wiar臋, wolno艣膰 i solidarno艣膰.

Powr贸t na g贸r臋

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Je偶eli nie zmienisz domy艣lnych ustawie艅 swojej przegl膮darki b臋d膮 one zapisywane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji.