Menu

20 maja 2008 (11-13/08)

Uchwała KK nr 11/08
ws. miejsca i organizatora XXII KZD

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" postanawia, że zwyczajna sesja Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" odbędzie się w Wadowicach i powołuje na jej organizatora Zdzisława Szczura.

Komisja Krajowa zobowiązuje Prezydium KK do zawarcia umowy określającej warunki organizacji zjazdu i przeznacza na ten cel kwotę 400 000 (czterysta tysięcy) zł.

Uchwała KK nr 12/08
ws. złamania przez rząd uchwały nr 31 Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych

Wobec złamania przez stronę rządową uchwały nr 31 Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych w sprawie podjęcia prac nad rozwiązaniami w kluczowych kwestiach społeczno-gospodarczych, Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wzywa rząd do:

  1. wycofania z Sejmu zmiany tzw. "ustawy kominowej" i włączenia tego tematu do rozmów w obszarze kształtowania płac u przedsiębiorców;
  2. podjęcia merytorycznych rozmów oraz wstrzymania trybu ustawowego społecznych konsultacji projektu ustawy z dnia 13 maja 2008 r. o emeryturach pomostowych (emeryturach dla osób zatrudnionych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze).

W przypadku niespełnienia tych postulatów Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" zobowiązuje Prezydium KK do przygotowania ogólnopolskich akcji protestacyjnych w obronie praw pracowniczych i przeciwko łamaniu zasad dialogu społecznego.

Uchwała KK nr 13/08
ws. poparcia protestu w obronie interesów pracowników prywatyzowanych szpitali
w Częstochowie

Wobec zagrożenia setek miejsc pracy w związku z prywatyzacją szpitali w Częstochowie, Komisja Krajowa zwraca się do członków Związku o udział w manifestacji protestacyjnej w Częstochowie w obronie miejsc pracy w dniu 10 czerwca 2008 r.

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" zwraca się jednocześnie do Krajowego Funduszu Strajkowego o refundację kosztów przejazdu.

Stanowisko KK nr 13/08
ws. nierozpoznania przez sąd aktu oskarżenia wobec autorów stanu wojennego

Stan wojenny doprowadził do śmierci wielu ludzi, pozbawił Polaków na długie lata nadziei, podzielił społeczeństwo, rozbił rodziny. Wiele lat trwało nim osądzeni zostali niektórzy sprawcy tamtych zbrodni, ale dopiero skierowanie do sądu przez Instytut Pamięci Narodowej aktu oskarżenia przeciwko autorom stanu wojennego dawało nadzieję na osądzenie tych, którzy podejmowali wówczas haniebne dla całego narodu decyzje.

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność", dopominająca się wielokrotnie ostatecznego rozliczenia komunistycznych zbrodni, z wielkim niepokojem przyjmuje decyzję sądu o odesłaniu aktu oskarżenia, która może w praktyce uniemożliwić rozpoznanie sprawy, przeprowadzenie procesu i ukaranie winnych.
Mamy obowiązek w imię pamięci o ofiarach stanu wojennego stwierdzić, iż takie decyzje nie służą ani budowaniu poczucia sprawiedliwości, ani dochodzenia do prawdy historycznej. W imię tej prawdy, tak potrzebnej przyszłym pokoleniom, domagamy się, aby autorzy wojny przeciwko własnemu narodowi zostali w wolnej Polsce osądzeni i ukarani.

Stanowisko nr 14/08
ws. sporu zbiorowego w zakładach GRUPY INDYKPOL

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" w pełni solidaryzuje się z działaniami struktur Związku i pracowników w zakładach GRUPY INDYKPOL prowadzącymi spór zbiorowy w obronie praw i godności pracy.

Komisja Krajowa wzywa Zarządy Spółek GRUPY INDYKPOL do jak najszybszego uwzględnienia postulatów załóg z poświęceniem wykonujących codzienną pracę w trudnych warunkach.

Niechęć do słusznych postulatów pracowników i opieszałość w działaniach pracodawców w rozwiązaniu sporu prowokuje pracowników, którzy są obecnie gotowi do podjęcia czynnego strajku.

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" oczekuje od Zarządów Spółek partnerskiego rozwiązania konfliktu uwzględniającego postulaty pracowników i zmierzającego do zakończenia sporu.

Stanowisko KK nr 15/08
ws. sytuacji przemysłu stoczniowego

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" udziela pełnego poparcia Sekcji Krajowej Przemysłu Okrętowego w jej działaniach na rzecz utrzymania tysięcy miejsc pracy w polskich stoczniach i zakładach kooperujących.

KK od lat domaga się pozytywnych rozwiązań, w tym przeprowadzenie procesu prywatyzacji, pozyskania inwestorów i kapitału na rozwój, co pozwoliłoby skutecznie konkurować polskim stoczniom na rynku. Niestety, po raz kolejny okazało się, że procedura prywatyzacyjna jest zagrożona a stoczniowcy zostali oszukani.

KK wobec fiaska dotychczasowych działań, co grozi faktyczną upadłością Stoczni Szczecińskiej, Stoczni Gdynia i Stoczni Marynarki Wojennej, wnosi o nadzwyczajne spotkanie z premierem i prezydentem RP celem wypracowania planu ratowania branży.

Jednocześnie KK anuluje postanowienie dotyczące zawieszenia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej w sprawie obrony przemysłu stoczniowego z grudnia 2007 roku.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.