Menu

16 października 2001

Stanowisko KK nr 38/2001 ws. wydania rozporządzenia RM dot. zasiłku przedemerytalnego

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” po raz kolejny zwraca się do Rady Ministrów RP o pilne wydanie rozporządzenia zgodnie z art. 37.1. ust. 4 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z 14 grudnia 1994 r. umożliwiającego faktyczne skorzystanie przez pracowników z powiatów zagrożonych strukturalną recesją i degradacją społeczną z podwyższonego zasiłku przedemerytalnego.

APEL w 17. rocznicę śmierci Sługi Bożego Ks. Jerzego Popiełuszki

Zbliża się 17. rocznica śmierci tak bliskiego ludziom „Solidarności” Sługi Bożego Księdza Jerzego Popiełuszki, bestialsko zamordowanego przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa.
Głoszona przez nieugiętego kapłana z żoliborskiego Kościoła p.w. św. Stanisława Kostki nauka, która przenikała do naszych sumień w latach próby i cierpienia, jest w dalszym ciągu aktualna.
Niech Jego męczeńska śmierć poniesiona w obronie wiary i godności człowieka będzie dla nas wyzwaniem do odtworzenia wzajemnej solidarności i jedności.
U Jego grobu, w miejscu naszych corocznych pielgrzymek znajduje się muzeum, istniejące od chwili śmierci Księdza Jerzego. Wymaga ono przebudowy, gdyż zgromadzone tam tysiące pamiątek muszą być należycie wyeksponowane. W ten sposób muzeum Sługi Bożego Księdza Jerzego Popiełuszki będzie mogło w sposób godny ukazywać prawdę o powojennej historii Polski, a zwłaszcza duszpasterską działalność Kapłana, którego męczeńska śmierć dokonała się w nurtach Wisły pod Włocławkiem.
Dlatego zwracamy się do wszystkich członków i sympatyków NSZZ „Solidarność” oraz struktur naszego Związku o materialne wsparcie inicjatywy przebudowy tego muzeum.
Niech symboliczna złotówka każdego z nas, zebrana we wspólnej akcji i przekazana na ten cel, będzie wyrazem naszej solidarności z Tym, który nie zawahał się oddać życia w obronie prawdy i naszych praw.

UCHWAŁA KK nr 68/2001 (do użytku służbowego)

UCHWAŁA KK nr 69/2001 (do użytku służbowego)

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.