Menu

30 sierpnia 2002

Stanowisko KK nr 59/02 ws. praw pracowniczych  w XXII rocznicę Porozumień Sierpniowych

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, zebrana na posiedzeniu w Lubinie, w dniu XXII rocznicy Porozumień Sierpniowych stwierdza, że w ostatnim czasie nasiliły się w Polsce działania zmierzające do ograniczenia praw pracowniczych i pomniejszenia roli związków zawodowych w systemie państwa demokratycznego i gospodarki rynkowej.
Strony podejmujące te działania, głównie lewicowa koalicja rządząca i większość parlamentarna, Prezydent RP, liberalne partie polityczne oraz związki pracodawców, pod hasłem tzw. liberalizacji rynku pracy z premedytacją ograniczają prawa pracownicze i uprawnienia organizacji ich reprezentujących.
Przejawia się to w następujących działaniach :
 - narzucaniu zmian w Kodeksie pracy nieuzgodnionych w dialogu partnerów społecznych,
 -  stosowaniu zatrudniania pozakodeksowego,
 - wyrzucaniu z pracy działaczy związkowych i pracowników należących do związków zawodowych, 
-  nagminnym niepłaceniu pracownikom należnych wynagrodzeń za pracę, nierzadko w sytuacji, w której pracodawcę stać na opłacanie kosztownego zarządzania firmą.
Tym działaniom towarzyszy, szczególnie ze strony rządu, fałszywa propaganda, że wprowadzane są one w celu zwiększania liczby miejsc pracy. W ten sposób konfrontuje się pracowników oraz bezrobotnych i próbuje usprawiedliwić stosowanie swoistego szantażu – chcesz pracować, to zgódź się na ograniczanie praw pracowniczych, zrezygnuj z zasad stanowiących o godności ludzi pracy!
 Wobec nasilenia się tych patologicznych zjawisk przypominamy, że nasz Związek nigdy nie zgodzi się na ich umacnianie się w polskiej rzeczywistości i podejmie w tym celu wszystkie możliwe działania statutowe.
Stanowisko NSZZ „Solidarność” dotyczące tych społecznie szkodliwych zjawisk budujemy w oparciu o Statut Związku i społeczne nauczanie Jana Pawła II odnoszące się do kwestii godności pracy i podmiotowości człowieka.
 W XXII rocznicę porozumień sierpniowych Komisja Krajowa apeluje do innych central  związków zawodowych i związków pracodawców szanujących prawa pracownicze o wspólne przeciwstawienie się wszelkim działaniom uderzającym w godność ludzi pracy.

Stanowisko KK nr 60/02 ws. rocznicy Sierpnia 1980

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”,  zebrana na posiedzeniu w Lubinie w przededniu XXII rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych, oddaje hołd wszystkim Ludziom Solidarności, którzy tamtego Sierpnia mieli odwagę upomnieć się o prawdo do wolności i godności pracy.
NSZZ „Solidarność” powstał jako zorganizowany ruch związkowy dzięki temu, że daliśmy się porwać głębokiemu znaczeniu tego słowa i wartościom, które są w nim zawarte. One dały siły i nadzieję na spełnienie naszych oczekiwań i marzeń o niepodległej Polsce. Wzmacniani przez wszystkie lata istnienia NSZZ „Solidarność” nauczaniem i wsparciem Ojca Świętego  Jana Pawła II pozostaniemy wierni wskazaniom „jedni drugich brzemiona noście”.

Stanowisko KK nr  61/02 ws. Wydarzeń Lubińskich '82 r.

W przeddzień XX rocznicy tragicznych Wydarzeń Lubińskich Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” składa hołd zastrzelonym i rannym uczestnikom tamtych wydarzeń. Za prawo do wolności i godnego życia, za prawo do zrzeszania się w NSZZ „Solidarność” zginęli w Lubinie nasi Koledzy: Michał Adamowicz, Mieczysław Poźniak i Andrzej Trajkowski.
31 sierpnia 1982 roku mieszkańcy Lubina oraz pracownicy zakładów pracy Zagłębia Miedziowego zgromadzili się w II rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych, aby zaprotestować przeciwko trwającemu stanowi wojennemu  oraz domagać się uwolnienia uwięzionych członków NSZZ „Solidarność”. Przeciwko pokojowej manifestacji komunistyczne władze wysłały oddziały milicji, które użyły wobec protestujących ostrej amunicji i gazów łzawiących. Były ofiary śmiertelne, wiele osób zostało rannych.
NSZZ „Solidarność” wyraża jednocześnie oburzenie z powodu nieukarania sprawców tego mordu i ich politycznych mocodawców. Minęło 20 lat, a polski wymiar sprawiedliwości wciąż jest bezsilny wobec tych, którzy dopuścili się zbrodni na niewinnych uczestnikach pokojowej manifestacji. Żądamy, aby sprawcy mordu i ich poplecznicy, dzięki którym czuli się bezkarni, stanęli przed sądem i zostali surowo ukarani.

UCHWAŁA KK nr 116/02 ws. zgody na pikietę

Na wniosek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, zgodnie z wymogiem par. 8 pkt 5 regulaminu Krajowego Funduszu Strajkowego, Komisja Krajowa wyraża zgodę na zorganizowanie ogólnopolskiej pikiety pod Senatem RP dnia 6 sierpnia 2002 r.

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.