Menu

Uchwała KK nr 9/19 ws. interpretacji § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a Uchwały nr 5 XIX KZD w sprawie działalności finansowej Związku

Komisja Krajowa NSZZ Solidarność działając na podstawie § 61 ust. 2 Statutu NSZZ Solidarność dokonuje interpretacji postanowień § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a  Uchwały nr 5 XIX KZD w sprawie działalności finansowej Związku z późn. zm.

 

§ 1.

 

Pojęcie przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych
w rozumieniu postanowień § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a  Uchwały nr 5 XIX KZD w sprawie działalności finansowej Związku nie obejmuje przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia,
o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł,z wyłączeniem przychodów o których mowa
w art. 21 ust. 1 pkt. 1 do 147 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym
od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1394 z póź. zm.).

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.