Menu

Stanowisko KK nr 6/18 ws. liberalizacji zatrudniania cudzoziemców

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” z niepokojem obserwuje bezkrytyczną liberalizację zatrudniania cudzoziemców, zmierzającą do szerokiego otwarcia polskiego rynku pracy dla obywateli państw obcych.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, mając na uwadze przepisy rangi międzynarodowej, zwraca uwagę, iż obecna liberalizacja polityki społecznej rządu w zakresie zatrudniania cudzoziemców może nie sprzyjać ochronie miejsc pracy dla polskich obywateli, w szczególności w przypadku ewentualnego pogorszenia sytuacji na rynku pracy.

Nie jesteśmy przeciwni zatrudnianiu pracowników pochodzących z innych państw, jednak nie może to powodować wypychania polskich pracowników z rynku pracy, pogarszania się bezpieczeństwa i higieny pracy, obniżania standardów ochronnych
w zatrudnianiu i wynagradzaniu czy też wręcz tworzenia warunków wyzysku. Aktualne statystyki Urzędu Do Spraw Cudzoziemców wskazują na zwiększającą się liczbę składanych przez cudzoziemców  wniosków o zezwolenie na pobyt w Polsce  (wzrost o ok. 11 proc.
w I kwartale 2018 r w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. )

W celu uniknięcia dumpingu socjalnego, któremu w sposób szczególny sprzyja wypieranie z rynku pracy rodzimych pracowników przez cudzoziemców, należy stale monitorować warunki pracy i płacy w jakich zatrudniani są cudzoziemcy. Uważamy za bezwzględnie konieczne wzmocnienie osobowe i finansowe instytucji odpowiedzialnych za kontrolę i nadzór nad warunkami wykonywania i świadczenia pracy oraz przestrzegania równości w zatrudnieni i wynagradzaniu. Niestety, polityka budżetowa stosowana
w ostatnich latach wobec Państwowej Inspekcji Pracy skutecznie ograniczała jej możliwości kontrolne, nadzorcze oraz interwencyjne.

NSZZ „Solidarność” domaga się uwzględnienia odpowiednio wyższych środków finansowych na wzmocnienie organizacyjne i personalne Państwowej Inspekcji Pracy,      począwszy od najbliższego roku budżetowego, dla realizacji wskazanych celów.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.