Menu

Uchwała KK nr 26/17 ws. zmiany Uchwały KK nr 18/17 ws. Ordynacji wyborczej

§ 1

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” postanawia wprowadzić następujące zmiany                       w Uchwale KK nr 18/17 ws. Ordynacji wyborczej:

 

1.     w § 4 ust.1 dopisuje się punkt 10 o treści: występuje z wnioskiem do regionalnej komisji wyborczej o wyrażenie zgody na przekształcenie, w trakcie trwania kadencji, zebrania członków w zebranie delegatów w drodze przeprowadzenia wyborów delegatów na zakładowe zebranie delegatów, zgodnie z Rozdziałem II Ordynacji wyborczej.

2.     w § 31 po sformułowaniu „Przy wyborze przewodniczącego komisji zakładowej” dopisuje się przecinek, a po nim sformułowanie „komisji zakładowej i zakładowej komisji rewizyjnej”;

W zdaniu drugim, po sformułowaniu „nie dokonało wyboru przewodniczącego komisji zakładowej” dopisuje się sformułowanie „lub ponad połowy członków komisji zakładowej lub ponad połowy członków komisji rewizyjnej”;

3.     w § 32 dopisuje się ust. 1a o treści „Za posiedzenie trwające, o którym mowa w ust. 1 uznaje się posiedzenie, które nie zostało zamknięte przez przewodniczącego zebrania  i jego kontynuacja w celu dokończenia rozpoczętych wyborów nastąpiła przed upływem 14 dni.”;

4.     w § 32 ust. 2 po słowie „zakładowej” dopisuje się przecinek, a po nim sformułowanie „komisji zakładowej i zakładowej komisji rewizyjnej lub pozostałych członków komisji zakładowej lub pozostałych członków komisji rewizyjnej”;

5.     w § 86 ust. 1 dopisuje się punkt 4 o treści ”na wniosek komisji zakładowej lub zakładowej komisji wyborczej podejmuje decyzję o przekształceniu, w trakcie trwania kadencji, zebrania członków w zebranie delegatów w drodze przeprowadzenia wyborów delegatów na zakładowe zebranie delegatów, zgodnie z Rozdziałem II Ordynacji wyborczej”.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.