Menu

Uchwała KK nr 25/17 ws. zmian w załączniku do Uchwały 11/09 z późn. zm. ws. ankiet osobowych kandydatów/członków władz Związku

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wprowadza następujące zmiany do Uchwały KK nr 11/09 z późn. zm. ws. ankiet osobowych kandydatów/członków władz Związku.

1.     W ustępie 1 dopisuje się punkt 13) o treści:

13) przewodniczącej/-go podstawowej jednostki organizacyjnej Związku.

2.     Ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

„Regionalna komisja wyborcza ma obowiązek przekazać niezwłocznie do Komisji Krajowej, w formie elektronicznej, ankiety osobowe osób pełniących funkcje związkowe wymienione w ust. 1 pkt. 1-6 (w zakresie struktur regionalnych i międzyregionalnych) oraz osób pełniących funkcje wymienione w ust. 1 pkt. 8-10 i 12 (w zakresie struktur regionalnych) wybranych na podstawie zapisów § 1 pkt 1 ppkt b Uchwały nr 1 XIX KZD”.

3.     W załączniku do Uchwały KK nr 11/09 z późn. zm. ws. ankiet osobowych kandydatów/członków władz Związku.: Ankieta Osobowa Kandydata / Członka Władz Związku w punkcie 15. otrzymuje brzmienie:

15. Praca, współpraca, działalność, służba, złożenie podpisu pod deklaracją współpracy w: formacjach WP, SB, MO, ZOMO, ORMO (odbywanie zasadniczej służby wojskowej w formacjach Wojska Polskiego nie wymaga wpisu):.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2017 r.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.