Menu

Stanowisko KK nr 4/17 ws. dalszego procedowania drugiego pakietu klimatycznego przez Unię Europejską4/17

ws. dalszego procedowania drugiego pakietu klimatycznego przez Unię Europejską

 

            Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” w ślad za Stanowiskiem nr 9 XXVIII KZD
ws. nowelizacji dyrektywy o handlu emisjami (ETS) z dnia 24-25 listopada 2016 r. wzywa Rząd RP do sformułowania jak najszybciej strategii Polski w zakresie polityki klimatycznej. Celem opracowania strategii będzie przygotowanie Polski do przeprowadzenia renegocjacji polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Apelujemy do Rządu o skoordynowanie w tej sprawie działań strony rządowej i działań organizacji pozarządowych, w tym związków zawodowych tak, aby procedowany w UE pakiet klimatyczny nie spowodował zahamowania rozwoju polskiej gospodarki oraz likwidacji energochłonnych branż przemysłu w Polsce.

Uważamy ingerencję UE poprzez politykę klimatyczną za zbyt daleko idącą
w kształtowanie polityki energetycznej poszczególnych państw członkowskich.

Stoimy na stanowisku, że dyrektywę EU ETS należy przyjmować jednogłośnie,
bo od niej zależy bezpieczeństwo energetyczne krajów członkowskich; system większościowy byłby naruszeniem traktatów. Mix energetyczny powinny samodzielnie ustalać poszczególne państwa członkowskie w oparciu przede wszystkim o posiadane na swoim terytorium zasoby paliw, dbając tym samym o bezpieczeństwo energetyczne państw członkowskich oraz UE jako całości. Działania te pozwolą państwom UE powstrzymać likwidację miejsc pracy w przemyśle. NSZZ „Solidarność” deklaruje udział w pracach w tym zakresie.

 

Integralną częścią stanowiska jest uzasadnienie.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.