Logo
Wydrukuj tę stronę

Uchwała KK nr 3 /16 ws. nazewnictwa Krajowych Sekcji Branżowych NSZZ „Solidarność”

§ 1

            Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” postanawia wprowadzić następujące nazewnictwo Krajowych Sekcji Branżowych:

1.      funkcjonujących w ramach Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”:

Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”,

Krajowa Sekcja Energetyki NSZZ „Solidarność”,

Krajowa Sekcja Elektrowni i Elektrociepłowni NSZZ „Solidarność”,

Krajowa Sekcja Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność”,

Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ „Solidarność”,

Krajowa Sekcja Rud Cynku i Ołowiu NSZZ „Solidarność”

Krajowa Sekcja Górnictwa Soli NSZZ „Solidarność”,

Krajowa Sekcja Zakładów Zaplecza Górnictwa NSZZ „Solidarność”;

 

2.      funkcjonujących w ramach Krajowego Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność”:

Krajowa Sekcja Hutnictwa NSZZ „Solidarność”,

Krajowa Sekcja Branży Metalowców NSZZ „Solidarność”,

Krajowa Sekcja Przemysłu Teleelektronicznego NSZZ „Solidarność”,

Krajowa Sekcja Przemysłu Okrętowego NSZZ „Solidarność”,

Krajowa Sekcja Przemysłu Lotniczego NSZZ „Solidarność”,

Krajowa Sekcja Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ „Solidarność”,

Krajowa Sekcja Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność”,

Krajowa Sekcja Przemysłu Elektromaszynowego NSZZ „Solidarność”;

 

3.      funkcjonujących w ramach Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”:

Krajowa Sekcja Pracowników Przemysłu Mięsnego, Drobiarskiego i Tłuszczowego NSZZ „Solidarność”,

Krajowa Sekcja Przemysłu Mleczarskiego, Spirytusowego i Koncentratów Spożywczych NSZZ „Solidarność”,

Krajowa Sekcja Pracowników Hotelarstwa i Gastronomii NSZZ „Solidarność”,

Krajowa Sekcja Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego NSZZ „Solidarność”,

Krajowa Sekcja Pracowników Przemysłu Tytoniowego NSZZ „Solidarność”,

Krajowa Sekcja Gier Losowych i Zakładów Wzajemnych NSZZ „Solidarność”

Krajowa Sekcja Przemysłu Owocowo-Warzywnego NSZZ „Solidarność”,

Krajowa Sekcja Pracowników Przemysłu Cukrowniczego NSZZ „Solidarność”,

Krajowa Sekcja Przemysłu Piwowarskiego NSZZ „Solidarność”;

 

4.      funkcjonujących w ramach Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”:

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”,

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność”,

Krajowa Sekcja Polskiej Akademii Nauk NSZZ „Solidarność”;

 

5.      funkcjonujących w ramach Krajowego Sekretariatu Rolnictwa NSZZ „Solidarność”:

Krajowa Sekcja Rolnictwa NSZZ „Solidarność”.

Krajowa Sekcja Pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego NSZZ „Solidarność”,

Krajowa Sekcja Pracowników Weterynarii NSZZ „Solidarność”;

 

6.      funkcjonujących w ramach Krajowego Sekretariatu Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ „Solidarność”:

Krajowa Sekcja Budownictwa NSZZ „Solidarność”,

Krajowa Sekcja Drzewiarzy NSZZ „Solidarność”,

Krajowa Sekcja Producentów Mebli NSZZ „Solidarność”,

Krajowa Sekcja Przemysłu Płyt Drewnopochodnych NSZZ „Solidarność”,

Krajowa Sekcja Materiałów Budowlanych NSZZ „Solidarność”;

 

7.      funkcjonujących w ramach Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność”:

Krajowa Sekcja Górnictwa Naftowego i Gazownictwa NSZZ „Solidarność”,

Krajowa Sekcja Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność”,

Krajowa Sekcja Przemysłu Naftowego NSZZ „Solidarność”,

Krajowa Sekcja Ceramików i Szklarzy NSZZ „Solidarność”,

Krajowa Sekcja Pracowników Przemysłu Papierniczego NSZZ „Solidarność”,

Krajowa Sekcja Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego NSZZ „Solidarność”;

 

8.      funkcjonującej w ramach Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ „Solidarność”:

Krajowa Sekcja Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność”;

 

 

9.      funkcjonujących w ramach Krajowego Sekretariatu Transportowców NSZZ „Solidarność”:

Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”,

Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność”,

Krajowa Sekcja Drogownictwa NSZZ „Solidarność”,

Krajowa Sekcja Portów Morskich NSZZ „Solidarność”,

Krajowa Sekcja Przedsiębiorstw Zaplecza Kolei NSZZ „Solidarność”,

Krajowa Sekcja Pracowników Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej NSZZ „Solidarność”,

Krajowa Sekcja Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność”;

 

10.  funkcjonujących w ramach Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność”:

Krajowa Sekcja Komunikacji Miejskiej NSZZ „Solidarność”,

Krajowa Sekcja Pracowników Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej NSZZ „Solidarność”,

Krajowa Sekcja Ciepłownictwa NSZZ „Solidarność”,

Krajowa Sekcja Pracowników Wodociągów i Kanalizacji NSZZ „Solidarność”,

Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”,

Krajowa Sekcja Pracowników Skarbowych NSZZ „Solidarność”,

Krajowa Sekcja Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej NSZZ „Solidarność”,

Krajowa Sekcja Pracowników Cywilnych MON NSZZ „Solidarność”;

 

11.  funkcjonujących w ramach Krajowego Sekretariatu Kultury i Środków Przekazu NSZZ „Solidarność”:

Krajowa Sekcja Pracowników Instytucji Artystycznych NSZZ „Solidarność”,

Krajowa Sekcja Muzeów i Instytucji Ochrony Zabytków NSZZ „Solidarność”,

Krajowa Sekcja Radia i Telewizji NSZZ „Solidarność”

Krajowa Sekcja Pracowników Bibliotek Publicznych NSZZ „Solidarność”,

Krajowa Sekcja Pracowników Szkół Artystycznych NSZZ „Solidarność”,

Krajowa Sekcja Pracowników Archiwów Państwowych NSZZ „Solidarność”;

 

12.  funkcjonujących w ramach Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”:

Krajowa Sekcja Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność”,

Krajowa Sekcja Bankowców NSZZ „Solidarność”;

 

13.  funkcjonujących w ramach Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność”:

Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność”,

Krajowa Sekcja Geologiczno-Wiertnicza NSZZ „Solidarność”,

Krajowa Sekcja Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność”,

Krajowa Sekcja Pracowników Parków Narodowych NSZZ „Solidarność”,

 

14.  funkcjonujących w ramach Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”:

Krajowa Sekcja Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność”,

Krajowa Sekcja Pracowników Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność”,

Krajowa Sekcja Pracowników Pomocy Społecznej NSZZ „Solidarność”,

Krajowa Sekcja Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność”,

Krajowa Sekcja Uzdrowisk Polskich NSZZ „Solidarność”.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.