Menu

Wybory

Wybory cz艂onków rady pracowników organizuje pracodawca na pisemny wniosek

  • grupy co najmniej 10 proc. pracowników, powiadamiaj膮c o terminie ich przeprowadzenia oraz terminie zg艂oszenia kandydatów na cz艂onków rady pracowników w sposób przyj臋ty u danego pracodawcy.
  • Cz艂onków rady pracowników u pracodawcy zatrudniaj膮cego do 100 pracowników - wybieraj膮 pracownicy spo艣ród kandydatów zg艂oszonych na pi艣mie przez grup臋 co najmniej 10 pracowników, a u pracodawcy zatrudniaj膮cego powy偶ej 100 pracowników - wybieraj膮 pracownicy spo艣ród kandydatów zg艂oszonych na pi艣mie przez grup臋 co najmniej 20 pracowników (art. 4 ust. 4 pkt. 1 i 2 ustawy o informowaniu).
  •  
  1. Pracodawca razem z pracownikami ustala regulamin wyborów (sk艂ad komisji wyborczej i sposób przeprowadzanie wyborów)
  2. Pracownik mo偶e kandydowa膰 do rady pracowników, je艣li przepracowa艂 u swojego pracownika co najmniej jeden rok.
  3. Kandydatem do rady pracowników nie mo偶e by膰: pracownik kieruj膮cy jednoosobowo zak艂adem pracy i jego zast臋pca; pracownik wchodz膮cego w sk艂ad kolegialnego organu zarz膮dzaj膮cego zak艂adem pracy; g艂ówny ksi臋gowy; radca prawny; pracownik m艂odociany.
  4. Ka偶dy pracownik (oprócz pracowników m艂odocianych) ma prawo g艂osowa膰.
  5. Wybory cz艂onków rady pracowników s膮 bezpo艣rednie i tajne. Pracownicy-kandydaci, którzy uzyskali wi臋kszo艣膰 g艂osów wchodz膮 do rady pracowników. W wyborach musi wzi膮膰 udzia艂 50 proc. zatrudnionych.

Potrzebujesz pomocy zwi膮zanej z wyborami do rad pracowników? Zg艂o艣 si臋 do konsultanta NSZZ "Solidarno艣膰":

Powr贸t na g贸r臋

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Je偶eli nie zmienisz domy艣lnych ustawie艅 swojej przegl膮darki b臋d膮 one zapisywane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji.