Menu

Dialog autonomiczny

Dialog autonomiczny na poziomie krajowym prowadzony jest pomi臋dzy organizacjami pracodawców oraz zwi膮zków zawodowych reprezentatywnymi na poziomie krajowym. Jest to forma dialogu dwustronnego odbywaj膮ca si臋 w sposób najmniej sformalizowany, bez jakiejkolwiek ingerencji ze strony w艂adzy publicznej. Przed 2004 r. w zasadzie w Polsce niepraktykowana.

Impulsem dla rozwoju dialogu autonomicznego sta艂o si臋 wej艣cie Polski do Unii Europejskiej. G艂ówne polskie organizacje partnerów spo艂ecznych: NSZZ „Solidarno艣膰”, OPZZ, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Konfederacja Pracodawców Polskich oraz Zwi膮zek Rzemios艂a Polskiego, uczestnicz膮c w europejskim dialogu spo艂ecznym zobowi膮zane s膮 do czuwania nad wdra偶aniem jego rezultatów na poziomie krajowym. Dotyczy to m.in. tzw. europejskich porozumie艅 autonomicznych, za które odpowiedzialni s膮 sami partnerzy spo艂eczni.

W 2005 r. zainicjowano pierwsze takie negocjacje dotycz膮ce uregulowania zasad wykonywania telepracy. Zako艅czy艂y si臋 one podpisaniem porozumienia, które pos艂u偶y艂o nast臋pnie za punkt wyj艣cia do – zaakceptowanych przez Trójstronn膮 Komisj臋 ds. Spo艂eczno-Gospodarczych, zmian w Kodeksie pracy.

W 2008 r. partnerzy spo艂eczni podpisali z kolei wspóln膮 deklaracj臋 dotycz膮c膮 przeciwdzia艂ania stresowi zwi膮zanemu z prac膮.

W ramach dialogu autonomicznego odbywa si臋 tak偶e wspólne raportowanie dotycz膮ce wdra偶ania europejskich ram dzia艂a艅 odnosz膮cych si臋 np. do upowszechniania „uczenia przez cale 偶ycie” lub promowania równo艣ci p艂ci w 艣rodowisku pracy.

Podejmowane s膮 tak偶e próby dwustronnych negocjacji w ramach Trójstronnej Komisji ds. Spo艂eczno-Gospodarczych, maj膮cych na celu wypracowanie wspólnego stanowiska wobec propozycji strony rz膮dowej. W 2005 r. dosz艂o do takich uzgodnie艅 w odniesieniu do projektu ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Natomiast w 2009 r. wynegocjowany zosta艂 tzw. pakiet antykryzysowy. W obydwu jednak przypadkach dosz艂o pó藕niej do podwa偶enia rezultatów zawartych porozumie艅, co stawia pod znakiem zapytania przysz艂o艣膰 tej formy dialogu w odniesieniu do aktów normatywnych.

Powr贸t na g贸r臋

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Je偶eli nie zmienisz domy艣lnych ustawie艅 swojej przegl膮darki b臋d膮 one zapisywane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji.