Menu

LOGO „Solidarności”

ZGODA NA UŻYCIE NAZWY I ZNAKU GRAFICZNEGO NSZZ „Solidarność”

Znak słowno-graficzny „Solidarność” stanowi nazwę własną Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” i podlega ochronie prawnej. Wynika to z umowy zawartej między Komisją Krajową NSZZ „Solidarność” a Autorem oraz z faktu rejestracji przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) pod nr 014026454 wspólnotowego znaku towarowego słowno-graficznego: „Solidarność”.
    
Oznacza to, że jedynym dysponentem znaku jest Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, a w jej imieniu decyzję w przedmiocie użycia nazwy i znaku graficznego podejmuje kolegialnie Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Wniosek na zgodę na użycie nazwy i znaku graficznego NSZZ „Solidarność” w celach niekomercyjnych należy złożyć w formie pisemnej i powinien zawierać

•    nazwę podmiotu występującego
•    dane kontaktowe – adres, nr telefonu i e-mail
•    tytuł projektu
•    imię i nazwisko autora projektu
•    opis projektu
•    treść projektu
•    wizualizację projektu
•    sposób i miejsce wykorzystania
•    termin wykorzystania

Wnioski należy składać najpóźniej 30 dni przed oczekiwanym terminem otrzymania odpowiedzi.

Wnioski można przesyłać na adres:

                         Prezydium Komisji Krajowej
                         NSZZ „Solidarność”
                         ul. Wały Piastowskie 24
                         80-855 GDAŃSK


e-mail: sekprez@solidarnosc.org.pl

W wypadku wykorzystania znaku słowno-graficznego „Solidarność” bez zgody właściciela lub niezgodnie z zakresem wynikającym z treści udzielonej zgody, właściciel znaku może podjąć kroki wynikające z zapisów prawa powszechnego.

Poniżej do pobrania logo NSZZ "Solidarność" - dla wszystkich struktur NSZZ "Solidarność" bez zgody Prezydium Komisji Krajowej.

Biuro Prezydium KK NSZZ "Solidarność"

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.