Menu

Będą informować społeczeństwo. EKES z misją na Ukrainie

Będą informować społeczeństwo. EKES z misją na Ukrainie fot. Marcin Żegliński

Komitet Monitorujący, którego przewodniczącym w obecnej kadencji jest kierownik Biura Zagranicznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność", Andrzej Adamczyk, zajął się analizą obecnej dramatycznej sytuacji na Ukrainie w kontekście ewolucji polityki Partnerstwa Wschodniego, które znalazło się na rozdrożu. Na zebraniu podjęło też decyzje dotyczące przygotowania zbliżającej się misji Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na Ukrainie.

Dramatyczne wydarzenia, które w ostatnich miesiącach wstrząsnęły Ukrainą, zapoczątkowane zostały reakcją społeczną na wstrzymanie przez rząd przygotowań do podpisania Umowy Stowarzyszeniowej w ramach polityki Partnerstwa Wschodniego, które jest wspólną inicjatywą UE i sześciu krajów partnerskich: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji Mołdowy i Ukrainy. Celem tej polityki jest zbliżenie między UE a jej wschodnimi sąsiadami. 
 
Jednym z priorytetów Partnerstwa Wschodniego jest zaangażowanie w jego realizację zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego, zarówno w krajach partnerskich jak i UE. W tym celu stworzono, przy współudziale EKES, Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego. Jak wyjaśnia Adamczyk, obecnie polityka Partnerstwa Wschodniego znalazła się na rozdrożu w wyniku niespodziewanych zwrotów co do kierunku zaangażowania niektórych krajów oraz dramatycznych wydarzeń na Ukrainie. - Trudności jakie Partnerstwo Wschodnie napotyka w ciągu ostatniego roku w krajach, które uczyniły dotychczas największy postęp na drodze do podpisania umów stowarzyszeniowych, są w dużej części wynikiem manewrów Rosji, która usiłuje nie dopuścić do zbliżenia krajów partnerskich z UE -  tłumaczy.  
 
Podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego ustalono plan najbliższych działań Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w kontekście Ukrainy. - Działania będą opierać się na zasadzie wsparcia dla procesu demokratyzacji kraju, integralności terytorialnej, dialogu obywatelskiego i społecznego wszystkich stron posiadających legitymacje społeczną i reprezentatywność. EKES skoncentruje się na relacjach z ukraińskimi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego unikając włączenia we współpracę ugrupowań politycznych – wyjaśnia Adamczyk. 
 
Istotną rolę ma odgrywać informowanie społeczeństwa. Zaplanowano regularną współpracę ze środowiskiem dziennikarskim, która ma służyć szerzeniu rzetelnej wiedzy o Unii Europejskiej. 
 
Posiedzenia Komitetu Monitorującego ds. Sąsiedztwa Wschodniego UE odbyło się 6 maja 2014 r. w Brukseli. 
 
aja
 
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.