Logo
Wydrukuj tę stronę

Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie gwarancji dla młodzieży

Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie gwarancji dla młodzieży

Parlament Europejski wezwał państwa członkowskie UE aby zagwarantowały, że młodym ludziom w ramach gwarancji dla młodzieży proponuje się dobrej jakości, zróżnicowane i dostosowane do potrzeb oferty pracy, szkoleń, praktyk zawodowych lub staży, w tym uczciwe wynagrodzenie.

8 października Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie gwarancji dla młodzieży. Był to głos Parlamentu w toczącej się debacie na temat przyszłego kształtu jednego z wiodących programów europejskich dotyczących wsparcia zatrudnienia osób młodych – Gwarancji dla młodzieży. Program ten zakłada, że każda osoba do 25 roku życia winna w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji w urzędzie pracy otrzymać ofertę zatrudnienia, dalszej edukacji, stażu lub praktyki. Obecnie planowane są zmiany wzmacniające system wsparcia.

Parlament w swojej rezolucji dostrzegł problemy młodych ludzi na rynku pracy, które w skutek pandemii COVID-19 mogą się pogłębić. Dlatego też w rezolucji wzywa się do tego, by mechanizm gwarancji stał się wiążący, a jakość przedstawianej oferty była jak najwyższa.

W rezolucji czytamy m.in., że „gwarancja dla młodzieży nie powinna instytucjonalizować niepewnych form zatrudnienia wśród młodych ludzi, w szczególności przez nietypowy status prowadzący do wyjątkowo niskich płac, braku ochrony socjalnej, braku bezpieczeństwa zatrudnienia, fałszywego samozatrudnienia i rzeczywistego zatrudnienia zastępowanego niepewnymi formami zatrudnienia”.

Parlament odniósł się również do problematyki staży. W rezolucji Parlament „ponownie przypomina, że staże mogą odgrywać rolę w szkoleniu zawodowym; przypomina, że umowy o staż powinny mieć formę pisemnych, prawnie wiążących porozumień określających zadania stażysty i godziwe wynagrodzenie; uważa, że celem gwarancji dla młodzieży musi być zatrudnienie oraz że staże nigdy nie powinny zastępować zatrudnienia”.

Komisja Krajowa oraz Krajowa Sekcja Młodych NSZZ „Solidarność” w wielu swoich wystąpieniach i dokumentach podkreślały, że jakość oferty w ramach Gwarancji dla młodzieży powinna być jak najwyższa i nie można dopuszczać do tego, by środki publiczne były wykorzystywane do subsydiowania miejsc pracy, na których zawierane są „umowy śmieciowe”. Związek wielokrotnie alarmował również, że wiele staży i praktyk ma charakter bezpłatny, mimo że wymaga się od ich uczestnika dużego zaangażowania, często na równi z pracownikami zatrudnionymi w danym miejscu i domagał się, by staże i praktyki były obligatoryjnie płatne.

Tekst rezolucji dostępny jest tutaj.

 


 

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.