Menu

List EKZZ i PERC/MKZZ w sprawie Białorusi do przewodniczących instytucji europejskich

 

Ursula von der Leyen
Przewodnicząca Komisji Europejskiej

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (EKZZ) i Paneuropejska Rada Regionalna (PERC) MKZZ doceniają niedawne oświadczenia UE na wysokim szczeblu w sprawie sytuacji na Białorusi, z zadowoleniem przyjmują wynik spotkania ministrów spraw zagranicznych UE, na którym uzgodniono rozsądne sankcje wobec reżimu Łukaszenki, oraz zapowiedź przewodniczącego Rady UE dotyczącą nadzwyczajnego szczytu, który odbędzie się w środę 19 sierpnia br. Wzywamy Unię Europejską do zdecydowanej i jednoznacznej reakcji oraz do ponownej oceny stosunków z Białorusią, zgodnie z wartościami i zasadami UE.

Nie mamy złudzeń co do charakteru białoruskiego reżimu - jesteśmy w kontakcie z naszymi kolegami z Białoruskiego Kongresu Demokratycznych Związków Zawodowych i wspieramy ich wieloletnią walkę o poszanowanie praw i wolności pracowników i związków zawodowych w tym kraju. Chociaż uwolnienie więźniów politycznych wystarczyło, aby niektórzy urzędnicy UE otworzyli nową kartę w stosunkach z Białorusią, jasne było, że reżim nie był i nie jest otwarty na żadne prawdziwe zmiany.  W dalszym ciągu tłumi instytucje demokratyczne, niezależne społeczeństwo obywatelskie i ruch związkowy oraz narusza podstawowe prawa i wolności swoich obywateli. Niedawna kampania wyborcza i nowa fala represji wyraźnie to pokazały.

Europejski ruch związkowy wspólnie wzywa zatem Unię Europejską do oceny działań władz białoruskich i dokonania przeglądu stosunków UE z Białorusią.  Obejmuje to ponowne wprowadzenie proporcjonalnych sankcji za oszustwa wyborcze i przemoc, jak również ponowne rozważenie współpracy z tym krajem, w tym w ramach Partnerstwa Wschodniego. Należy pilnie zająć się również zwiększeniem wsparcia dla białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego - w tym niezależnych związków zawodowych - oraz wstrzymaniem wszelkiego wsparcia finansowego UE dla rządu i projektów kontrolowanych przez państwo - w tym za pośrednictwem wielostronnych banków rozwoju.

Musimy wspierać żądania obywateli Białorusi, niezależnych białoruskich związków zawodowych i społeczeństwa obywatelskiego. Naród białoruski nie uznaje Łukaszenki za legalnie wybranego prezydenta, a w całym kraju rozpoczęły się masowe protesty. Rosnąca liczba strajków pracowniczych, które już mają miejsce w dużych państwowych przedsiębiorstwach, świadczy o rosnącej aktywności politycznej robotników. Popieramy również żądania uwolnienia wszystkich, którzy od 9 sierpnia znaleźli się w aresztach i więzieniach z powodów politycznych oraz potępiamy wszelkie działania odwetowe, w tym zwolnienia z pracy, z powodu przyłączenia się do pokojowych protestów.

Luca Visentini,
Sekretarz generalny EKZZ i PERC/MKZZ

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.