Logo
Wydrukuj tę stronę

Sytuacja na Białorusi: wspólne oświadczenie EKZZ i PERC/MKZZ

Sytuacja na Białorusi: wspólne oświadczenie EKZZ i PERC/MKZZ fot. Wiki/Zmicier P

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (EKZZ) i Paneuropejska Rada Regionalna (PERC) MKZZ uważnie i z dużym zaniepokojeniem śledzą obecną sytuację na Białorusi po ostatnich wyborach prezydenckich. EKZZ i PERC żądają natychmiastowego uwolnienia związkowców zatrzymanych za udział w pokojowych protestach przeciwko sfałszowanym wyborom, w szczególności Mikołaja Zimina, byłego przewodniczącego Białoruskiego Niezależnego Związku Zawodowego, oraz Maksyma Seredy, przewodniczącego UMTO - Niezależnego Związku Zawodowego Górników.

ETUC i PERC potępiają:

·       fałszywy przebieg wyborów; główni kandydaci opozycji byli nękani i nie dopuszczono ich do rywalizacji, podczas gdy dyktator Aleksander Łukaszenka - sprawujący władzę od 1994 roku - został ogłoszony zwycięzcą, mimo wyraźnych dowodów, że większość ludności głosowała przeciwko niemu.

·   użycie siły w celu stłumienia wszelkiego niezadowolenia ludzi, a także przeciwko pokojowo nastawionym demonstrantom w całym kraju, w tym aresztowania i zatrzymania obywateli.

·      blokadę Internetu i mediów, blokady dróg, zatrzymania i zastraszanie dziennikarzy w celu zahamowania przepływu informacji o sytuacji w kraju oraz zapobieżeniu dyskusji publicznej i wszelkiej zbiorowej reakcji na oszustwa wyborcze.

·      prześladowanie pracowników, którzy w proteście korzystają z przysługującego im prawa człowieka do zawieszenia pracy.

EKZZ i PERC wzywają władze białoruskie do:

·  natychmiastowego zaprzestania stosowania przemocy, uwolnienia wszystkich aresztowanych i uwięzionych demonstrantów oraz postawienia przed sądem wszystkich urzędników odpowiedzialnych za nadmierne użycie siły wobec uczestników pokojowych demonstracji.

·      podjęcia dialogu z opozycją w celu rozpoczęcia nowego procesu wyborczego, pod nadzorem komitetu wyborczego, któremu mogą zaufać wszystkie strony, w tym obserwatorzy międzynarodowi.

·     zapewnienia szybkiego przywrócenia połączenia internetowego, odblokowania dróg i umożliwienia dziennikarzom swobodnego wykonywania pracy polegającej na informowaniu ludności o sytuacji w kraju i poza nim.

Europejski ruch związkowy wspólnie wzywa Unię Europejską do zwołania pilnego szczytu UE w celu dokonania oceny działań władz białoruskich i przeglądu stosunków UE z Białorusią. Obejmuje to ponowne wprowadzenie proporcjonalnych sankcji za oszustwa wyborcze i przemoc, jak również ponowne rozważenie współpracy z tym krajem, w tym w ramach Partnerstwa Wschodniego. Należy również pilnie zająć się zwiększeniem wsparcia dla białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego - w tym niezależnych związków zawodowych - oraz wstrzymaniem wszelkiego wsparcia finansowego UE dla rządu i projektów kontrolowanych przez państwo - w tym za pośrednictwem wielostronnych banków rozwoju.

EKZZ i PERC wspiera:

·       obywateli Białorusi, którzy jasno wyrazili swój wybór i pragnienie zmian politycznych.

·       niezależne związki zawodowe Białorusi, największy demokratyczny i niezależny ruch społeczeństwa obywatelskiego.

·  pracowników, społeczeństwo obywatelskie i działaczy na rzecz praw człowieka, którzy przyłączyli się doprotestówprzeciwko przejęciu władzy przez państwo, oszustwom i tłumieniu wolności przez reżim.

"Europejski ruch związkowy nie miał złudzeń co do charakteru białoruskiego reżimu. Podczas gdy uwolnienie więźniów politycznych wystarczyło, by niektórzy urzędnicy UE otworzyli nową kartę w stosunkach z Białorusią, jasne było, że reżim nie był i nie jest otwarty na żadne prawdziwe zmiany. W dalszym ciągu tłumił instytucje demokratyczne, niezależne społeczeństwo obywatelskie i ruch związkowy oraz naruszał podstawowe prawa i wolności swoich obywateli. Niedawna kampania wyborcza i następująca po niej nowa fala represji wyraźnie to pokazały. Popieramy żądania obywateli Białorusi, niezależnych białoruskich związków zawodowych i społeczeństwa obywatelskiego. Doceniamy niedawne deklaracje UE wysokiego szczebla. Wzywamy jednak Unię Europejską do zdecydowanej i jednoznacznej reakcji oraz do ponownej oceny stosunków z Białorusią, zgodnie z wartościami i zasadami UE. Jesteśmy w kontakcie z naszymi braćmi i siostrami z Białoruskiego Kongresu Demokratycznych Związków Zawodowych i wyrażamy naszą solidarność z ich wieloletnią walką o poszanowanie praw i wolności pracowników i związków zawodowych w kraju" - powiedział Luca Visentini, sekretarz generalny EKZZ i PERC.


aw

 

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.