Menu

Rozjaśniamy pojęcia związane z prawami człowieka - III

W dokumentach programowych NSZZ Solidarność od lat pojawia się postulat dokonania przez Polskę ratyfikacji Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej (ZEKS). W tym „odcinku” przyjrzymy się bliżej prawom człowieka drugiej generacji.

Prawa człowieka drugiej generacji najogólniej mają na celu zapewnienie możliwości rozwoju na polu socjalnym, ekonomicznym oraz kulturalnym.
Do praw socjalnych zaliczymy przede wszystkim:
- prawo do ochrony zdrowia,
- prawo do świadczeń socjalnych i ubezpieczeń,
- prawo wypoczynku,
- prawo do zabezpieczenia społecznego.
Z kolei w przypadku praw ekonomicznych, do najważniejszych należą:
- prawo do pracy (na godnych warunkach),
- prawo rozwoju ekonomicznego,
- prawo do godnego wynagrodzenia,
- prawo do własności,
- prawo do dziedziczenia.
Wreszcie prawa kulturalne obejmują przykładowo:
- prawo do swobodnego korzystania z dorobku cywilizacyjnego,
- prawo do wolności sztuki,
- prawo do uczestniczenia w życiu kulturalnym,
- prawo do nauki.

Przechodząca do mechanizmu ratyfikacji należy podkreślić, że mechanizm ratyfikacji Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (prawa człowieka pierwszej generacji ) i Europejskiej Karty Społecznej (prawa człowieka drugiej generacji) jest różny. W momencie ratyfikacji Konwencji państwo członkowskie automatycznie wiąże się wszystkimi jej postanowieniami. W wypadku Kary można dokonać ratyfikacji wiążąc się częścią postanowień:

- w wypadku Europejskiej Karty Społecznej (EKS) państwo musi aby ratyfikować przyjąć  co najmniej sześć z dziewięciu następujących artykułów Karty: 1,5,6,7,12,13,16,19 i 10.

- w wypadku Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej (ZEKS) państwo musi aby ratyfikować przyjąć  nie mniej niż 16 artykułów lub 63 numerowane ustępy.

Przedstawiane tu filmy mają krok po kroku i w różnych aspektach przybliżać tematykę ZEKS. Poprzedni film można znaleźć tutaj

W zamieszczonym poniżej filmie dr Błażej Mądrzycki (Uniwersytet Śląski w Katowicach)  omawia zawarte w EKS prawo do godziwego wynagrodzenia, przykład zobowiązania którego Polska do chwili obecnej nie przyjęła.  

https://drive.google.com/file/d/1xh9ccu_4d8CN8q-gXYzISeTFxl_uStNW/view


bs
 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.