Menu

Konwencja MOP dotycząca przemocy i nękania w świecie pracy wejdzie w życie w przyszłym roku

Ratyfikacja Konwencji MOP nr 190 przez Fidżi, drugiego państwa po Urugwaju, pozwoli konwencji na wejście w życie 25 czerwca 2021 r.

"Konwencja ta jest na czasie i ma duże znaczenie dla sprostania rzeczywistym wyzwaniom w dzisiejszym świecie pracy." (…) "Ratyfikacja ta jest świadectwem zaangażowania rządu na rzecz równości zapisanej w konstytucji Fidżi, a jej ratyfikacja jest również zgodna z członkostwem Fidżi w Radzie Praw Człowieka. Ratyfikacja konwencji nr 190 jest wyrazem woli Fidżi, aby stać się liderem w przestrzeganiu międzynarodowych standardów i najlepszych praktyk" - powiedział ambasador Nazhat Shameem Khan, stały przedstawiciel Fidżi w ONZ i innych organizacjach międzynarodowych w Genewie. Ratyfikacja została jednogłośnie zatwierdzona przez parlament Fidżi w dniu 28 maja 2020 r.

Przyjęta przez Międzynarodową Konferencję Pracy w czerwcu 2019 r., Konwencja nr 190 jest przełomowym instrumentem. Jest ona pierwszą międzynarodowym standardem pracy, który zajmuje się problemem przemocy i nękania w świecie pracy. Wraz z Zaleceniem nr 206 stanowi wspólne ramy działania i wyjątkową okazję do kształtowania przyszłości pracy opartej na godności i szacunku. Konwencja potwierdza, że każdy ma prawo do świata pracy wolnego od przemocy i nękania. Zawiera pierwszą międzynarodową definicję przemocy i nękania w świecie pracy, w tym przemocy ze względu na płeć.

Konwencja uznaje, że przemoc i nękanie w świecie pracy "może stanowić pogwałcenie praw człowieka lub nadużycie, (...) jest zagrożeniem dla równości szans, jest niedopuszczalne i niezgodne z godną pracą". Definiuje ona "przemoc i nękanie" jako zachowania, praktyki lub groźby, "które mają na celu, powodują lub mogą powodować szkody fizyczne, psychologiczne, seksualne lub ekonomiczne". Przypomina państwom członkowskim, że są one odpowiedzialne za promowanie "środowiska zerowej tolerancji".

"Ratyfikacja ta stanowi ważny krok w kierunku osiągnięcia godnej pracy, szczególnie w tych bezprecedensowych czasach, w których świat walczy o przezwyciężenie i wyjście z globalnej pandemii. W czasach kryzysu i braku bezpieczeństwa gospodarczego ryzyko przemocy i nękania wzrasta, co było tak oczywiste podczas tej niszczycielskiej pandemii. Przemoc i nękanie są niedopuszczalne w każdej chwili; oczywiste jest, że Konwencja nr 190 ma do odegrania kluczową rolę, zarówno w czasach dobrobytu, jak i w czasie kryzysu. Dla zorientowanej na człowieka reakcji i odbudowy, wolnej od przemocy i nękania w świecie pracy, Konwencja nr 190 stanowi jasną i praktyczną mapę drogową" - powiedział Guy Ryder, Dyrektor Generalny MOP.

Najwyższy czas aby inne państwa, a szczególnie kraje Unii Europejskiej, wzięły wzór z Urugwaju i Fidżi i rozpoczęły proces ratyfikacji Konwencji nr 190.

aw

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.