Menu

Światowy szczyt MOP w sprawie COVID-19 i świata pracy - budowanie lepszej przyszłości pracy

Światowy szczyt MOP w sprawie COVID-19 i świata pracy - budowanie lepszej przyszłości pracy MOP

 

Międzynarodowa Organizacja Pracy zorganizuje wirtualny światowy szczyt, który zajmie się wpływem COVID-19 na świat pracy.

Kiedy: 1 - 9 lipca 2020 r.

Gdzie: Online

Światowy szczyt będzie stanowił wysokiej rangi platformę dla rządów, przedstawicieli pracodawców i pracowników oraz innych podmiotów wysokiego szczebla, przeznaczoną do dyskusji nad gospodarczym i społecznym wpływem pandemii COVID-19 . Szczyt będzie okazją do omówienia wyzwań i reakcji krajów i regionów, które nadal zmagają się z pandemią i które rozpoczynają proces odbudowy. Informacja zawiera dalsze szczegóły dotyczące przesłanek, kontekstu i głównych tematów do dyskusji i zachęca uczestników do wykorzystania Deklaracji przyjętej na 100-lecie MOP w sprawie przyszłości pracy w natychmiastowej reakcji na pandemię i jako ramy dla lepszego powrotu do normalnego funkcjonowania po pandemii.

Szczyt będzie składał się z dwóch części: pięciu imprez regionalnych (1-2 lipca), a następnie trzech imprez globalnych (7-9 lipca). Wszystkie wydarzenia mają umożliwić uczestnictwo na odległość ze wszystkich stref czasowych i będą transmitowane na żywo z tłumaczeniem na kilka języków. Wydarzenia regionalne będą miały na celu uchwycenie kwestii specyficznych dla danego regionu, które będą stanowić podstawę dyskusji podczas globalnego szczytu i są zaplanowane w następujący sposób:

1 lipca            7h00-10h00 GMT Państwa arabskie          9h00-12h00 CET

                              12h00-15h30 GMT Europa                          14h00-17h30 CET

2 lipca            4h00-7h00 GMT Azja i Pacyfik                    6h00-9h00 CET

                              9h00-12h30 GMT Afryka                              11h00-14h30 CET

                              15h00-18h30 GMT Ameryki                        17h00-20h00 CET

Czas środkowoeuropejski (CET) jest 2 godziny przed czasem średnim Greenwich (GMT)

Światowy szczyt zaplanowany na 7, 8 i 9 lipca 2020 r. w godzinach od 12.00 do 16.00 (CET) i każdego dnia będzie się składał z trzech następujących wydarzeń:

-W ramach Dnia Regionu, we wtorek 7 lipca (w skład którego wejdą segmenty nagrane na żywo i zarejestrowane) zostaną przedstawione najważniejsze wydarzenia z wszystkich pięciu wydarzeń regionalnych, wraz z wywiadami i nagraniami wideo odpowiedzi MOP na COVID-19.

-Globalny Dzień Liderów, w środę 8 lipca, będzie stanowił globalną platformę dla szefów państw i rządów państw członkowskich MOP, wybitnych światowych pracodawców i przywódców związków zawodowych oraz szefów organizacji międzynarodowych. W nagranym wcześniej przesłaniu trwającym do pięciu minut omówią wyzwania i możliwości związane z pandemią w świecie pracy.

-W czwartek, 9 lipca, w Dniu Konstytucyjnym MOP spotkają się ministrowie oraz przywódcy pracowników i pracodawców z państw członkowskich, którzy na żywo, w oparciu o treści wniesione z poprzednich wydarzeń, poinformują o przyszłych działaniach organizacji w celu realizacji Deklaracji na 100lecie MOP na rzecz przyszłości pracy w kontekście wychodzenia z pandemii. Dyskusja będzie prowadzona w oparciu o następujące pytania: 1) reakcje mające na celu wspieranie pełnego i wydajnego zatrudnienia oraz godnej pracy dla wszystkich; 2) rozwiązanie problemu nieformalności i luk w ochronie socjalnej; 3) zwrócenie uwagi na najbardziej dotknięte sektory działalności gospodarczej i słabsze grupy społeczne; 4) wspólna praca na rzecz lepszej odbudowy.

Ze względu na ograniczenia czasowe sesji wirtualnych w wydarzeniach regionalnych 8 i 9 lipca lista prelegentów będzie ustalana za pośrednictwem sekretariatu Grupy Pracowniczej.

Na 7 lipca nie przewiduje się żadnych prelegentów. Platforma internetowa z regularnie aktualizowanymi informacjami na temat Szczytu, w tym notatka koncepcyjna przygotowana przez Biuro MOP na temat tego wydarzenia, jest dostępna tutaj: https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/events/WCMS_747476/lang--en/index.htm.

Podczas szczytu nie zostaną przyjęte żadne wnioski, ale MOP planuje w swoich przyszłych pracach uwzględnić wytyczne przedstawione przez członków .

Rozwiązania polityczne

Dyskusja będzie prowadzona w oparciu o pytania, które uwzględniają potrzebę zajęcia się szeregiem kwestii - od pilnych potrzeb we wczesnej fazie kryzysu po strategie odbudowy. Pytania te, określone w nocie koncepcyjnej, zostały pogrupowane w następujący sposób:

Reakcja na COVID-19 mające na celu wspieranie pełnego i wydajnego zatrudnienia oraz godnej pracy dla wszystkich

W jaki sposób reakcje na COVID-19 będą promować trwały, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu wzrost, pełne i wydajne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich? W jaki sposób można je opracować, aby szybko wyprowadzić światową gospodarkę z recesji i skierować ją na drogę prowadzącą do sprostania wyzwaniom związanym z transformacją cyfrową, demograficzną i środowiskową?

Czy chcemy przyspieszyć wykorzystanie technologii w celu umożliwienia nowych sposobów pracy w świetle doświadczeń związanych z pandemią? Jeśli tak, to jak należy uregulować taką pracę?

COVID-19 - pierwszy szok: Walka z nieformalnością i lukami w ochronie socjalnej

Co należy zrobić, aby rozwiązać problem ogromnej podatności na zagrożenia w świecie pracy, którą uwidoczniła pandemia? Jak zwiększyć skalę zadania sformalizowania gospodarki nieformalnej i zdecydowanie przejść do powszechnego objęcia ochroną socjalną?

COVID-19: Zwrócenie uwagi na najbardziej dotknięte sektory działalności gospodarczej i słabsze grupy społeczne

Jakie są sektory działalności gospodarczej i kategorie pracowników, które wymagają szczególnego wsparcia i uwagi? Czy proces wychodzenia z kryzysu może być ucieleśnieniem transformującej agendy na rzecz równości płci i platformą dla rozwoju młodych ludzi w świecie pracy?

COVID-19: Wspólna praca na rzecz lepszej odbudowy

W jaki sposób ograniczyć i wyeliminować ubóstwo oraz czy imperatywy praw i sprawiedliwości społecznej można uznać za główne cele procesu odbudowy.

W czasach, gdy współpraca wielostronna jest bardziej niż kiedykolwiek niezbędna, ale w obliczu bezprecedensowych wyzwań, jak społeczność międzynarodowa może połączyć się  prawdziwie wspólnym celem i ponownie zaangażować się w realizację Agendy ONZ 2030?

Dyrektor generalny otworzy dyskusję, a jeden z przedstawicieli każdej z trzech  zostanie poproszony o przedstawienie perspektywy grupy na temat roli MOP podczas pandemii i w fazie wychodzenia z kryzysu. Podobnie, na zakończenie dyskusji tematycznych przedstawiciele rządów, pracodawców i pracowników będą mieli możliwość przedstawienia swoich uwag końcowych na temat informacji udostępnionych podczas szczytu i wyciągniętych wniosków.

W każdej z czterech rund tematycznych będą miały miejsce maksymalnie pięciominutowe wystąpienia jednego przedstawiciela rządu z każdego z czterech regionów, jednego przedstawiciela pracodawców i jednego przedstawiciela pracowników.

W trakcie Szczytu Światowego zostanie również przedstawiony wkład szefów organizacji międzynarodowych.

Nagrania wideo ze szczytu będą dostępne na stronie internetowej MOP.

aw

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.