Menu

Co z pracownikami platform cyfrowych?

Sytuacja pracowników platform cyfrowych wymaga uregulowania. Pracownicy nie mog膮 by膰 pozbawieni podstawowej ochrony wynikaj膮cej z przepisów prawa pracy. Ten problem zauwa偶ono ju偶 w wielu krajach m.in. w Kanadzie i Francji.

Rada ds. Stosunków Pracy w Ontario (Ontario Labour Relations Board, quasi-s膮dowy trybuna艂 upowa偶niony do rozstrzygania spraw z zakresu stosunków pracy) w lutym 2020 r. orzek艂a, 偶e kurierzy Foodory (internetowa platforma, za po艣rednictwem której mo偶na zamawia膰 posi艂ki) s膮 regularnymi pracownikami i maj膮 prawo do tworzenia i wst臋powania do zwi膮zków zawodowych. Dotychczas nie mieli takiego uprawnienia, poniewa偶 byli uwa偶ani za niezale偶nych podwykonawców zlece艅. Podkre艣lano, 偶e kurierzy musz膮 mie膰 w艂asny 艣rodek transportu, podczas swojej pracy s膮 nara偶eni na ryzyko obra偶e艅 i wypadków oraz musz膮 post臋powa膰 zgodnie z zasadami okre艣lonymi przez firm臋 Foodora.

Jan Simpson Przewodnicz膮cy kanadyjskiego zwi膮zku zawodowego (Canadian Union of Postal Workers, CUPW) wskaza艂, 偶e ta decyzja jest szczególnie wa偶na z perspektywy tysi臋cy pracowników zatrudnionych za po艣rednictwem platform internetowych. Dzi臋ki takim orzeczeniom, obserwujemy korzystne zmiany na rynku pracy, obejmuj膮ce dbanie o prawa pracowników, ich bezpiecze艅stwo oraz nale偶y im szacunek.

Francja równie偶 pod膮偶a w kierunku uregulowania sytuacji pracowników platform internetowych. Francuski S膮d Kasacyjny dnia 4 marca br. orzek艂, 偶e stosunek mi臋dzy kierowc膮 Ubera a przedsi臋biorstwem nie jest stosunkiem umownym, lecz stosunkiem pracy. Ta decyzja mo偶e mie膰 wp艂yw na ca艂膮 bran偶臋, na rynku funkcjonuj膮 podobne aplikacje typu Deliveroo i Just Eat-Takeaway, UberEats. W orzeczeniu wskazano, 偶e kierowca Ubera nie mo偶e zosta膰 zakwalifikowany jako samozatrudniony, poniewa偶 nie mo偶e samodzielnie budowa膰 swojego portfela klientów, ustala膰 cen co czyni go zale偶nym od spó艂ki.

Jak dot膮d polskie s膮dy nie zajmowa艂y si臋 spraw膮 pracowników wy偶ej wskazanych platform cyfrowych. Obecny stan zagro偶enia epidemicznego pokaza艂, 偶e stabilna forma zatrudnienia gwarantuje bezpiecze艅stwo socjalne. Praca kurierów jest szczególnie trudna wobec braku odpowiedniej ochrony– podkre艣la Magdalena Gryciuk KK NSZZ Solidarno艣膰.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarno艣膰” w lutym 2020 r. wypracowa艂a stanowisko w sprawie potrzeby przeprowadzenia szczegó艂owych analiz prawnych dotycz膮cych problematyki zatrudnienia za po艣rednictwem platform cyfrowych. Nale偶y wprowadzi膰 rozwi膮zania prawne s艂u偶膮ce przede wszystkim wzmocnieniu praw osób zarobkuj膮cych za po艣rednictwem platform internetowych, których praca charakteryzuje si臋 brakiem pracowniczego podporz膮dkowania, w szczególno艣ci poprzez zagwarantowanie efektywnego prawa do zrzeszania si臋 i rokowa艅 zbiorowych, prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ochrony wynagrodzenia i prawa do bezpiecze艅stwa socjalnego.
 

Tutaj Stanowisko Komisji Krajowej


mg
 

Powr贸t na g贸r臋

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Je偶eli nie zmienisz domy艣lnych ustawie艅 swojej przegl膮darki b臋d膮 one zapisywane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji.