Menu

Koronawirus: Apel europejskich partnerów społecznych do państw członkowskich

Koronawirus: Apel europejskich partnerów społecznych do państw członkowskich fot.Adobe Stock

W przededniu „wirtualnego” posiedzenia Rady Europejskiej unijni partnerzy społeczni: EKZZ, BusinessEurope, CEEP oraz SMEunited wydali wspólne oświadczenie dotyczące niezbędnych w ich ocenie działań w związku z epidemią COVID- 19.

Oświadczenie wydano 16 marca br. w związku z posiedzeniem Eurogrupy (ministrowie finansów strefy euro) w poszerzonym składzie obejmującym wszystkie państwa członkowskie UE. W dniu dzisiejszym odbywa się natomiast wideokonferencja szefów państw członkowskich UE z przewodniczącym Rady Europejskiej, także dotycząca koordynacji walki z koronawirusem.

Europejskie organizacje partnerów społecznych społeczni wzywają rządy do zatwierdzenia w szczególności środków przewidujących:

-     tymczasowe pełne wykorzystanie elastyczności wbudowanej w cele Paktu Stabilności i Wzrostu, w tym rozważenie tymczasowego jego zawieszenia poprzez zastosowanie ogólnej klauzuli korekcyjnej;

-       unikanie zakłóceń jednolitego rynku, w tym zakazów i ograniczeń wywozowych, w szczególności w odniesieniu do eksportu sprzętu medycznego i leków, oraz zaprzestanie zamykania granic dla towarów; ochrona wszystkich rodzajów transportu towarowego jest priorytetem w UE, a także odgrywa zasadniczą rolę w koordynacji i informowaniu o działaniach podejmowanych w państwach członkowskich;

-        zachęcanie państw członkowskich do wydatków i inwestycji, w szczególności w celu wzmocnienia personelu, wyposażenia i środków na rzecz krajowych służb zdrowia, systemów ochrony socjalnej i innych usług użyteczności publicznej;

-        mobilizowanie niewykorzystanych funduszy strukturalnych i innych funduszy UE w celu wsparcia państw członkowskich w zapewnianiu wsparcia finansowego i wsparcia dochodów pracownikom dotkniętym bezrobociem lub zawieszeniem pracy, w tym pracownikom niestandardowym i osobom pracującym na własny rachunek;

-     zapewnienie dostępu do kredytów i wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw, zwłaszcza wszystkich rodzajów MŚP, dotkniętych skutkami zamknięcia i środków nadzwyczajnych, przy skoordynowanej interwencji z budżetu UE, EBC, EBI i krajowych banków wspierających;

-        uruchomienie Funduszu Solidarności w związku z klęskami żywiołowymi oraz wszelkich innych środków dostępnych na szczeblu UE;

Partnerzy społeczni docenili także wysiłki Komisji Europejskiej zmierzające do wprowadzenia pełnej elastyczności w ramach zasad pomocy państwa.

Pełen tekst oświadczenia w języku polskim dostępny jest tutaj.

– W oświadczeniu wzywa się do zaangażowania krajowych partnerów społecznych w wypracowanie stosownych rozwiązań – zwraca uwagę Sławomir Adamczyk, szef Biura Branżowo-Konsultacyjnego KK.  – dla „Solidarności” jest sprawą najwyższej wagi by rząd takie kroki poczynił, gdyż niepokoimy się całościowo o sytuację polskich pracowników - tych bezpośrednio narażonych na zetknięcie z koronawirusem, ale także tych pracujących w zglobalizowanych branżach, gdzie przerywane są łańcuchy dostaw. Jest kwestią dni, kiedy stabilność wielu miejsc pracy zostanie zagrożona.

bs  

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.