Menu

Płaca minimalna nie chroni przed ubóstwem

W co najmniej 17 krajach Unii Europejskiej płaca minimalna nie chroni przed zagrożeniem ubóstwem wskazuje OECD.

W 22 krajach UE wysokość płacy minimalnej jest regulowana na poziomie ustawodawstwa krajowego. Jednak w większości krajów, próg płacy minimalnej nie osiąga poziomu 60% mediany dochodu. W 10 krajach członkowskich, ustawowe minimum wynosi 50% lub poniżej średniego wynagrodzenia. Miliony Europejczyków mają problem z zaspokojeniem podstawowych potrzeb pomimo, że pracują w pełnym zakresie czasu pracy. Według Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w Hiszpanii, Czechach oraz Estonii występuje najmniejszy poziom płacy minimalnej w porównaniu do średniego wynagrodzenia.

Powyższe dane mają szczególne znaczenie w zakresie dyskusji zapowiedzianej przez Przewodniczącą Komisji Europejskiej Urszulę von der Leyen w sprawie europejskiego minimalnego wynagrodzenia. „Idea minimalnego wynagrodzenia polega na określeniu linii podziału pomiędzy przyzwoitością a ubóstwem. Komisja Europejska musi określić, co oznacza sprawiedliwa płaca minimalna. Z pewnością nie może być określona poniżej poziomu 60% średniego wynagrodzenia w danym kraju, który stanowi próg zagrożenia ubóstwem. Istnieje potrzeba analizy tego progu pod kątem adekwatności w stosunku do rzeczywistych cen oraz koszyka dóbr i usług, aby minimalne wynagrodzenie odzwierciedlało realne zarobki. Dodatkowo musi to być związane z promowaniem rokowań zbiorowych, które są najlepszą drogą do wyeliminowania ubóstwa” - wskazała Esther Lynch Zastępca Sekretarza Generalnego EKZZ.

Komisja Sejmowa ds. UE dnia 30.01.2020 r. wysłuchała informacji Nicolasa Schmita Komisarza UE do spraw miejsc pracy i praw socjalnych na temat programu Komisji Europejskiej dotyczącego zbudowania silnej Europy socjalnej na rzecz sprawiedliwej transformacji. Komisarz wskazał, że sprawa płacy minimalnej, jest niezwykle wrażliwa, rozpiętość wynagrodzeń w Europie jest duża. Niskie płace, nie dają możliwości długofalowego budowania konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. Wskazał, że obecnie trwa pierwszy etap konsultacji dot. europejskiej płacy minimalnej w tym z partnerami społecznymi.

Tego samego dnia odbyło się także spotkanie Komisarza S. Schmita z przedstawicielami Rady Dialogu Społecznego. Więcej o przebiegu spotkania, tutaj.

mg

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.