Menu

Przedstawiciele RDS dyskutowali o minimalnym wynagrodzeniu w UE

Nicolas Schmit (Komisarz UE) zapowiada działania Komisji Europejskiej na rzecz stworzenia ram dotyczących minimalnego wynagrodzenia w UE oraz dostrzega kluczową rolę dialogu społecznego i układów zbiorowych pracy w zapewnieniu pracownikom godnego wynagrodzenia

Nicolas Schmit pełniący funkcję Komisarza unijnego ds. miejsc pracy i praw socjalnych odbywa kolejne wizyty w poszczególnych krajach członkowskich gdzie z przedstawicielami rządów i partnerów społecznych dyskutuje na temat mapy drogowej KE dotyczącej budowy silnej Europy socjalnej na rzecz sprawiedliwej transformacji. 30 stycznia zawitał do Warszawy i spotkał się m.in. z przedstawicielami Rady Dialogu Społecznego. W czasie spotkania Komisarz wielokrotnie zaznaczał, że wizją nowej Komisji jest poszukiwanie takich rozwiązań, które będą łączyły potrzeby gospodarki z wymogiem zapewnienia wszystkim obywatelom Unii godnego poziomu życia. Zwracał uwagę na to, że jest to szczególnie ważne w dobie transformacji gospodarczej, która niesie ryzyko, że sytuacja osób słabszych na rynku pracy może się pogorszyć. Inicjatywy Komisji, które mają wpisywać się w implementację Europejskiego filara praw socjalnych mają za zadanie temu zapobiegać. Komisarz podkreślał również, że Polska odniosła sukces na polu konwergencji ekonomicznej ale nadal istnieją poważne rozbieżności pomiędzy poszczególnymi krajami członkowskimi w wymiarze społecznym.

Schmit nie pominął głośnego tematu europejskiej płacy minimalnej. Wyraził gotowość prac Komisji nad ramami dotyczącymi wprowadzenia minimalnego poziomu wynagrodzenia zapewniającego godne utrzymanie. Obecnie trwają prace koncepcyjne i analizy tego w jaki sposób poszczególne kraje regulują tę kwestię. Wyrażał szczególne zainteresowanie modelem, w którym to partnerzy społeczni za pomocą wynegocjowanych układów zbiorowych określają poziom płac w gospodarce.

Swoje opinie na temat agendy KE wyrażali partnerzy społeczni. Głos zabrał również Henryk Nakonieczny, członek Prezydium KK. Zwrócił uwagę, że na ten moment trudno mówić o tym, by KE przedstawiała konkretne i wiążące propozycje, a tych właśnie potrzebujemy. Mówił o tym, że standardy społeczne i jakość życia są nadal silnie zróżnicowane w poszczególnych krajach. Zauważył, że dotychczas Komisja nie była aktywna w tym zakresie. W Jego ocenie Polska to kraj, który nadal rozwija się w oparciu o niskie koszty pracy i dlatego też to właśnie NSZZ „Solidarność” już od kilku lat apelował o konieczność wprowadzenia europejskich standardów dotyczących kształtowania płacy minimalnej. Przedstawiciel Związku odniósł się także do zapowiedzi wsparcia Komisji dla rokowań zbiorowych. Stwierdził, że problem leży po stronie pracodawców unikających jakichkolwiek rokowań. Podkreślił, że fundamentem do budowy systemu negocjacji zbiorowych jest poszanowanie praw związanych z działalnością związków zawodowych i przynależności do nich. Niestety, stale pojawiają się liczne przykłady łamania tych praw przez korporacje międzynarodowe. Przypomniał o skardze Komisji Krajowej do Komisji Europejskiej dotyczącej nowego rodzaju umowy cywilnoprawnej – o pomocy przy zbiorach, która nie gwarantuje szeregu osłon pracowniczych. Komisja odniosła się do skargi negatywnie, dlatego zostało złożone uzupełnienie. Henryk Nakonieczny wyraził oczekiwanie Związku, że KE zwróci uwagę na tę sprawę i odniesie się szerzej do problematyki stosowania w Polce różnych form zatrudnienia, z których część pozwala na wyzysk zatrudnionych.

Mateusz Szymański

 

 

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.