Menu

EKZZ przepytuje Przewodniczącą KE

Co czeka UE? W Brukseli, 7 stycznia 2020 r. odbyło się spotkanie Przewodniczącej Komisji Europejskiej z przedstawicielami EKZZ. Rozmawiano m.in. o klimacie, minimalnym wynagrodzeniu oraz Brexicie.

Podczas spotkania, szczegółowo dyskutowano nad inicjatywami, które zostały zaplanowane na pierwsze 100 dni urzędowania Ursuli von der Leyen Przewodniczącej Komisji Europejskiej.

Omówiono plan “Europejski Zielony Ład” (ang. European Green Deal), pierwsze europejskie prawo o klimacie, które ma nadać prawny wymiar celowi neutralności klimatycznej do 2050 r. Wskazano, że podczas dążenia do gospodarki niskoemisyjnej, należy uwzględnić aspekt społeczny, zabezpieczyć interesy pracowników. Inwestować w tworzenie miejsc pracy wysokiej jakości, angażując przy tym partnerów społecznych na każdym poziomie. Należy przewidzieć dodatkowe wsparcie dla Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, przy utrzymaniu polityki spójności. Jednocześnie Przewodnicząca, wyraziła zaniepokojenie negocjacjami w sprawie przyszłego budżetu UE, w ramach którego państwa członkowskie chcą, aby UE realizowała więcej zadań przy jednoczesnym ograniczaniu zasobów.

W dalszej kolejności rozmawiano o instrumencie prawnym, który gwarantowałby każdemu pracownikowi w UE sprawiedliwą płacę minimalną. Więcej na temat europejskiej płacy minimalnej można przeczytać tutaj. Podkreślono, istotną rolę układów zbiorowych pracy w kształtowaniu wynagrodzenia na poziomie krajowym. Przewodnicząca poprosiła EKZZ o przedstawienie propozycji wzmocnienia systemu rokowań zbiorowych w krajach, w których ten instrument był do tej pory niewystarczająco efektywny. Jednocześnie zwróciła uwagę na nową europejską strategię na rzecz równouprawnienia płci i potrzebę podjęcia konkretnych działań w zakresie niwelowania różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Rozmawiano także o możliwych przyszłych propozycjach legislacyjnych dot. ochrony pracowników wykonujących pracę za pośrednictwem platform cyfrowych, Przewodnicząca poparła postulat EKZZ dot.  rozszerzenia ochrony także na innych pracowników (ang. non-standard workers), zarówno dot. gospodarki cyfrowej oraz innych sektorów.

Przewodnicząca zgodziła się z potrzebą pełnego zaangażowania partnerów społecznych podczas negocjacji w sprawie Brexitu oraz w trakcie dwuletniej konferencji w sprawie przyszłości Europy, której celem jest wypracowanie ew. reform w UE. Potwierdziła stanowisko UE, Wielka Brytania nie powinna mieć dostępu do jednolitego rynku, jeśli w pełni nie zaakceptuje swobód wspólnego rynku UE i wyrównywania szans w zakresie praw socjalnych, ochrony środowiska oraz praw obywatelskich. Wyraziła zaniepokojenie zapowiedzią Premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona dot. wymuszenia zakończenia negocjacji do 2020 r. Przewodnicząca podkreśliła, że istotne jest osiągnięcie znaczącego i  kompleksowego porozumienia.

Z polskiej perspektywy konieczne jest przystąpienie w Polsce do prac nad efektywnym wdrożeniem Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, w chwili obecnej podstawowego dokumentu pokazującego kierunki polityki społecznej w UE – komentuje Magdalena Gryciuk, Biuro Eksperckie NSZZ Solidarność. Stąd też cieszy otwartość Komisji Europejskiej na budowę społecznego wymiaru integracji europejskiej – dodaje ekspertka.

mg

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.