Menu

RDS przygląda się Semestrowi Europejskiemu

Z inicjatywy Grupy roboczej RDS ds. europejskiego dialogu społecznego (EDS) w  dniu 8 stycznia 2020 r. w CPS Dialog odbyło się szkolenie na temat Semestru Europejskiego.

 Było to  pierwsze działanie w ramach realizacji Rekomendacji dotyczących wzmocnienia zaangażowania Rady Dialogu Społecznego w proces Semestru Europejskiego, zaakceptowanych przez Prezydium RDS na posiedzeniu w dniu 18.09.2019 roku. Uczestnikami byli członkowie i eksperci RDS, zespołów problemowych Rady oraz trójstronnych zespołów branżowych, a moderatorem całości szkolenia była Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego KK NSZZ „Solidarność”.

Spotkanie otworzyli Zbigniew Żurek z BCC (dotychczasowy Przewodniczący Zespołu ds.  rozwoju dialogu społecznego) oraz Wojciech Ilnicki z NSZZ „Solidarność” (obecny Przewodniczący Zespołu). Obaj podkreślili znaczenie efektywnego włączenia się partnerów społecznych w nowe wyzwania w tym efektywny udział w procesie konsultacji i wdrażania Semestru Europejskiego.

Następnie głos zabrała Edyta Doboszyńska z ZRP, moderator Grupy roboczej ds. EDS,wskazując na dynamikę procesu zmian w ramach Semestru Europejskiego.  Wskazała, że nastąpiła zasadnicza zmiana ukierunkowania Semestru Europejskiego, o czym świadczy  zmiana nazwy kluczowego dokumentu pakietu – zamiast Rocznej Analizy Wzrostu Gospodarczego (AGS) opublikowano Roczną Strategię Zrównoważonego Wzrostu Gospodarczego (ASGS).  Edyta Doboszyńska podkreśliła, że zmiana ta będzie widoczna w kolejnych fazach Semestru, w tym w sprawozdaniach krajowych oraz zaleceniach krajowych, gdzie pojawią się analiza i monitorowanie celów zrównoważonego rozwoju. Z treści ASGS wynika, że obecnie Semestr staje się mechanizmem realizacji Europejskiego Zielonego Ładu, a więc działań wspierających przejście gospodarki UE na neutralną dla klimatu i w pełni cyfrową. Jest to jednocześnie realizacja celów zrównoważonego rozwoju wyznaczonych przez ONZ.

W ramach szkolenia prezentacje dotyczące różnych aspektów Semestru przedstawiali: Barbara Surdykowska z NSZZ „Solidarność”, dr Andrzej Rudka, doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan, Aneta Piątkowska, z-ca dyrektora Departamentu Analiz Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju oraz Bartosz Otachel, doradca ds. ekonomicznych, w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie. Częścią szkolenia były warsztaty mające na celu przybliżenie uczestnikom aktualnego Raportu Krajowego oraz dotychczas otrzymanych przez Polskę Zaleceń Krajowych. Całe spotkanie zakończyło się dyskusją na temat możliwych działań partnerów społecznych w odniesieniu do otrzymywanych przez Polskę Zaleceń Krajowych.

-Zwiększenie roli partnerów społecznych w Semestrze Europejskim stanowi duże wyzwanie – komentuje Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego KK NSZZ „Solidarność”. Semestr charakteryzuje się dużą dynamiką, więc poszczególne opinie i stanowiska muszą być przygotowywane sprawnie i bardzo szybko. Ważne jest umiejętne zaakcentowanie kwestii kluczowych we wstępnej fazie Semestru tak aby móc wywrzeć faktyczny wpływ na działania Komisji Europejskiej. Krok po kroku Rada Dialogu Społecznego będzie próbowała sprostać temu wyzwaniu – dodaje ekspertka.

W załączniku podstawowe materiały dotyczące Semestru oraz tegoroczna Roczna Strategia Zrównoważonego Wzrostu Gospodarczego (ASGS).

bs

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.