Menu

Wzywamy do zaprzestania represji w Hongkongu - przywrócenia praw obywatelskich i demokratycznych!

Wzywamy do zaprzestania represji w Hongkongu - przywrócenia praw obywatelskich i demokratycznych! Wikimedia Commons

Demonstracje w Hongkongu rozpoczęły się w marcu 2019 r. po ogłoszeniu projektu ustawy, która pozwalałaby na ekstradycję obywateli Hongkongu do Chińskiej Republiki Ludowej. Od czerwca demonstracje przerodziły się w masowe protesty antyrządowe, a na ulicach regularnie dochodzi do starć z policją. Z powodu brutalności policji ucierpiało wiele ludzi, w tym obrońców praw człowieka. Aresztowano prawie 5000 obywateli, w tym pracowników organizacji humanitarnych oraz osoby nieletnie, jest wiele rannych, są również ofiary śmiertelne. Istniejący system polityczny uważany jest przez obywateli Hongkongu za niesprawiedliwy, a rząd za nadużywający swojej władzy i tolerujący niesprawiedliwe egzekwowanie prawa przez policję.

Demonstranci – w przeważającej mierze ludzi młodzi - sprzeciwiają się prawu, które pozbawia ich ochrony zagwarantowanej prawami człowieka, domagają się między innymi demokratycznych wyborów władz regionu i niezależnego śledztwa w sprawie działań policji.

Oto 5 postulatów, o które walczy społeczeństwo Hongkongu:

(1) wycofanie ustawy ekstradycyjnej (została w końcu wycofana) zastąpiono wycofaniem zakazu zasłaniania twarzy podczas demonstracji,

(2) powołanie niezależnej komisji do zbadania przypadków brutalności policji i nadużywania władzy,

(3) zaprzestanie określania protestów jako „zamieszek”, co ma znaczenie dla klasyfikacji prawnej działań uczestników,

(4) powszechna amnestia dla protestujących oraz

(5) wprowadzenie w pełni demokratycznych i powszechnych wyborów zarówno doRady Legislacyjnej, jak i na szefa administracji regionu.

Jednak szefowa administracji Hongkongu Carrie Lam wykluczyła jakiekolwiek ustępstwa. Naruszenia praw człowieka i kryzys humanitarny w Hongkongu znajdują się obecnie w punkcie zwrotnym.

Z godnie z art. 39 Ustawy Zasadniczej i innymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi w Hongkongu obowiązuje 15 traktatów ONZ dotyczących prawa człowieka. Oznacza to, że Hongkong jest członkiem międzynarodowego systemu praw człowieka. Siedem z nich wymaga od Hongkongu składania sprawozdań okresowych. W obliczu łamania praw człowieka przez państwo, obywatele Hongkongu nie mogli więc milczeć. Nie mogą też liczyć na bardzo konkretny sprzeciw ze strony rządów krajów demokratycznych ze względu na ich interesy i powiązania polityczno-gospodarcze z rządem chińskim. Między innymi z tego powodu, nieznoszący żadnej krytyki rząd Chin nie respektuje żadnych praw swoich obywateli. Dlatego tak ważne jest okazanie wsparcia obywatelom Hongkongu przez międzynarodową społeczność.

8 grudnia w Hongkongu odbędzie się publiczne zgromadzenie zorganizowane przez Front Praw Człowieka, zachęcające społeczeństwo do większego udziału w walce o prawa człowieka i demokrację. Uczestnicy będą domagać się od rządu wypełniania jego zobowiązań wynikających z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i wszystkich traktatów ONZ dotyczących praw człowieka, które obowiązują w Hongkongu oraz obrony wartości humanitarnych i godności ludzkiej.

W tym samym dniu, tj. 8 grudnia między godz. 12.00 a 16.00 przy Kolumnie Zygmunta obywatele Hongkongu mieszkający w Polsce zorganizują wiec, chcąc uczcić walczących o wolność obywateli Hongkongu oraz nagłośnić prześladowania, jakie codziennie ich spotykają. Więcej informacji na www.hongkongers.pl

Zwycięstwo Hongkongu mogłoby stać się początkiem większych zmian w samych Chinach i być może przyczynić się do zakończenia prześladowań i aktów przemocy, których winna jest KPCh.

Organizatorzy wiecu apelują: Dołączcie do nas! NSZZ „Solidarność” łączy się więc w geście solidarności z protestującymi i walczącymi o demokrację i prawa człowieka obywatelami Hongkongu. Nikt, kto poznał wolność nie jest w stanie zgodzić się na jej utratę. Nikt, kto odbiera wolność nie jest godzien szacunku – rząd ChRL powinien dołożyć wszelkich starań żeby na ten szacunek zasłużyć.

aw

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.