Menu

Spotkanie Europejskiego Komitetu Dialogu Społecznego Sektora Stoczniowego

Marian Krzaklewski, Mirosław Piórek i Krzysztof Żmuda uczestniczyli w zjeździe Europejskiego Komitetu Dialogu Społecznego Sektora Stoczniowego, który obradował w Brukseli 8 listopada 2019 r. Omawiano sytuację na europejskim i światowym na rynku stoczniowym, a także Białą Księgę, czyli wizję SEA Europe na rok 2030 i kolejne lata.

Ponadto tematem obrad był projekt UWSE realizowany z funduszy Unijnych a mający na celu przygotowanie i znalezienie rozwiązań dla sektora w ramach poszukiwania nowych kwalifikacji związanych z wdrażaniem rozwiązań Przemysł 4.0.

Oceany i morza zajmują 71% powierzchni Ziemi, zawierają 97% wody na Ziemi, a zatem są kluczem dla ludzkości.

Europa jest najbardziej morską ze wszystkich kontynentów. Ma więcej morza niż masy lądowej i ma jedną z najdłuższych linii brzegowych na świecie. Prawie połowa ludności UE mieszka i pracuje w regionach morskich lub przybrzeżnych.

Dla Europy sektor morski i niebieska gospodarka mają kluczowe znaczenie. Ponad 80% handlu zewnętrznego UE i 40% handlu wewnętrznego UE odbywa się drogą morską, a unijna żegluga kontroluje ponad 40% światowej floty. Niebieska gospodarka nie tylko generuje roczny obrót w wysokości 566 miliardów euro i wartość dodaną 174 miliardów euro, ale także tworzy miejsca pracy dla prawie 3,5 miliona ludzi. Zarówno w sektorze morskim, jak i niebieskiej gospodarce europejskie stocznie i producenci sprzętu morskiego (zwani „sektorem technologii morskiej”) stanowią główny filar.

Cały tekst: Biała Księga, sektor technologii morskiej w Europie: strategiczny dostawca rozwiązań w sferze najważniejszych wyzwań społecznych…>>

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.