Menu

Mocniejsze Europejskie Rady Zakładowe dla większej demokracji w miejscu pracy

Takie hasło towarzyszyło zorganizowanej przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych corocznej konferencji ERZ która odbyła się w Brukseli w dniach 11-12 września. Uczestniczyło w niej ponad 130 członków ERZ i ekspertów związkowych.

Jednym z głównych wątków dyskusji była artykułowana przez wszystkich potrzeba pilnych zmian w obecnie obowiązującej Dyrektywie 2009/38/WE w celu zapewnienia jej funkcjonalności. Odchodząca Komisja Europejska odmówiła podjęcia takiej inicjatywy mimo upływu w 2014 r. pięcioletniego okresu po którym miał nastąpić przegląd dyrektywy. Zaproponowano jedynie wspólne opracowanie poradnika dla ERZ co oczywiście nie satysfakcjonowało związków zawodowych. Gdy delegacja EKZZ zażądała aby „podręcznik” zawierał wiążące wytyczne, prace nad nim zostały przerwane.   

Optymistyczne jest to, że zaproszeni na konferencję przedstawiciele najważniejszych partii/grup politycznych w nowym Parlamencie Europejskim zadeklarowali chęć działań  na rzecz nowelizacji  dyrektywy. Luca Visentini, sekretarz generalny EKZZ wskazał, że związki zawodowe oczekują przede wszystkim zmian w następujących kluczowych obszarach: zapewnienia, że konsultacja zamierzeń zarządów korporacji ponadnarodowych odbywać się będzie przed podjęciem finalnej decyzji, a jej wyniki będą uwzględniane w procesie decyzyjnym; wprowadzenia efektywnego systemu sankcji w sytuacjach gdy zarządy łamią zapisy porozumień i przepisy prawne; zmiany zasad dotyczących poufności przekazywanych członkom ERZ informacji.

W trakcie konferencji odbyły się także 2 dwa panele dedykowane zagadnieniom szczegółowym, a więc roli ERZ wobec wyzwań związanych z cyfryzacją oraz przechodzeniem do gospodarki niskoemisyjnej.

sa

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.