Menu

Czy Deklaracja MOP 2019 będzie równie znacząca co Deklaracja Filadelfijska ?

Czy Deklaracja MOP 2019 będzie równie znacząca co Deklaracja Filadelfijska ? www.flickr.com

Podczas konferencji dotyczącej przyszłości pracy, która odbyła się w Brukseli w dniach 15-16 kwietnia br. (pisaliśmy o tym tutaj) Sharon Burrow, sekretarz generalna MKZZ, Luc Cortebeeck, członek Światowej komisji ds. Przyszłości pracy oraz Tim Noonan, dyrektor MKZZ omawiali problematykę Deklaracji – Nowy Kontrakt Społeczny (New Social Contract) która ma zostać przyjęta  na Sesji Generalnej MOP 2019.

Punktem odniesienia dla prac nad  Deklaracją  stanowi raport „Pracować nad lepszą przyszłością” o którym pisaliśmy tutaj.

We wstępie Sharon Burrow podkreśliła, że Deklaracja która zostanie przyjęta stanowi fragment większej całości działań podejmowanych przez ruch związkowy, w tym MKZZ, które są powiązane z przemianami jakie zachodzą na rynku pracy. Jest to  o wiele bardziej wielopłaszczyznowa układanka nie obejmująca jedynie potencjalnej roli MOP ale także oddziaływanie na  Światową Organizację Handlu czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Zdaniem szefowej MKZZ świat pracy przegrał batalie o połączenie rozszerzania się sfery wolnego handlu ze  standardami pracowniczymi (Rundy Światowej Organizacji Handlu w Singapurze, Seattle czy Doha). Teraz jest właściwy moment aby ponownie podjąć walkę o dokonanie tego połączenia, gdyż świat staje w obliczu zmiany technologicznej, klimatycznej i demograficznej. Deklaracja winna zawierać:

-          podkreślenie niezależności i zakresu mandatu MOP;

-          wskazanie na konieczność podjęcia radykalnych działań mających na celu zapobieżenie narastającym nierównościom dochodowym;

-          problematykę konieczności globalnych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych i zasad ich wykorzystywania i przetwarzania;

-          uniwersalną gwarancję pracowniczą - istotą uniwersalnej gwarancji pracowniczej winno być zapewnienie, by każdemu pracownikowi niezależnie od fakty czy wykonuje on pracę podporządkowaną czy autonomiczną, a także pracownikom nieformalnym zagwarantować prawa wynikające z 8 fundamentalnych konwencji MOP a także prawo do minimalnej płacy (z odwołaniem do Konwencji MOP 131) oraz prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (z odwołaniem do Konwencji 155 MOP);

-          prawo pracownika do autonomii w zakresie czasu pracy;

-          oraz uniwersalne prawo do zabezpieczenia socjalnego.

Deklaracja – dotycząca Nowego Kontraktu Społecznego, winna w pełni wykorzystywać dotychczasowy dorobek MOP, w tym: Deklarację Filadelfijską z 1944 r., Deklarację dotyczącej Fundamentalnych Praw w Pracy z 1998 r. (można się z nią zapoznać tutaj, należy przypomnieć że z tej Deklaracji wynika wyodrębnienie Konwencji Fundamentalnych, które państwa winny przestrzegać niezależnie od ratyfikacji ze względu na sam fakt członkostwa w MOP) oraz Deklarację dotyczącej Sprawiedliwości Społecznej na Rzecz Uczciwej Globalizacji z 2008 r. (dostępna tutaj).

– Podejście strony związkowej  do zakresu Deklaracji pokazuje świadomość ogromu wyzwań stojących przed przedstawicielami pracowników w obliczu zmieniającego się świata pracy. Pytanie jak do zakresu Deklaracji podejdzie Międzynarodowa Organizacja Pracodawców i co równie ważne – poszczególne rządy państw członkowskich. Te ostatnie tygodnie poprzedzające Sesję Generalną MOP muszą być mądrze wykorzystane przez stronę związkową na wszechstronny lobbing za tymi kluczowymi rozwiązaniami – komentuje Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego KK NSSZ Solidarność. – Nie wystarczy tylko demonstracja w Genewie planowana na 17 czerwca – dodaje ekspertka.

bs

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.