Menu

Raport dotyczący zróżnicowania stosunków przemysłowych w Europie

W grudniu 2018 r. Fundacja Dublińska (Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy) opublikowała raport dotyczący zróżnicowania stosunków przemysłowych w Europie. Stosunki przemysłowe były oceniane w czterech obszarach:  demokracji przemysłowej,  wpływu na konkurencyjność, sprawiedliwości społecznej oraz jakości miejsc pracy i zatrudnienia. Niestety obraz polskich stosunków przemysłowych  zobrazowanych Raportem napisanym pod redakcją Christiana Weltza przedstawia się zatrważająco.  Odnosząc się do wskaźnika demokracji przemysłowej Polska znajduje się na ostatnim 28 miejscu wśród państw UE. Patrząc na obszar wpływu stosunków przemysłowych na konkurencyjność jesteśmy na 26 miejscu. We wskaźniku sprawiedliwości  społecznej Polska także plasuje się poniżej średniej unijnej (17 miejsce), podobnie jak i w obszarze jakość miejsc pracy i zatrudnienia (22 miejsce).

Tutaj można zapoznać się z Raportem


– Raport ten pokazuje potrzebę głębszej refleksji nad tym co dzieje się w obszarze stosunków przemysłowych w Polsce. Spadające znaczenie dialogu społecznego jest widoczne na wszelkich poziomach od dialogu zakładowego co obrazuje niski poziom pracowników objętych układami zbiorowymi do  dialogu ogólnokrajowego – komentuje Barbara Surdykowska. -Można dyskutować na temat tego czy innego aspektu metodologii badań ale trudno polemizować z ogólnym ich wynikiem – winny być one dzwonkiem ostrzegawczym i dla polskich partnerów społecznych i strony rządowej – dodaje eksperta.

Debacie wokół Raportu poświęcone będzie spotkanie 11 kwietnia w CPS Dialog zatytułowane: Dialog społeczny w Polsce i Europie jest niezbędny – dyskusja wokół Raportu Eurofound Measuring varieties of industrial relations in Europe: A quantitative analysis
 
Eurofound w ramach swoich badań dotyczących możliwości wzmocnienia potencjału parterów społecznych w celu zapewnienia efektywnego dialogu społecznego  organizuje w bieżącym roku 2 seminaria poświęcone różnym aspektom tego zagadnienia. Pierwsze z nich na temat dialogu sektorowego odbędzie się z początkiem lipca w Rydze. Natomiast w połowie września planowane jest seminarium w Gdańsku, które poświęcone będzie dialogowi trójstronnemu.

bs

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.