Menu

Powstaje Europejski Urząd ds. Pracy

Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada osiągnęły 14 lutego 2019 r. wstępne porozumienie w sprawie wniosku Komisji dotyczącego utworzenia Europejskiego Urzędu ds. Pracy.

Liina Carr, sekretarz konfederalna EKZZ komentuje: "Utworzenie Europejskiego Urzędu Pracy jest dobrym krokiem naprzód w walce z nadużyciami praw pracowniczych. Stanowi to również postęp we wdrażaniu europejskiego filaru praw socjalnych. Organ musi odgrywać aktywną rolę w zwalczaniu fałszywego samozatrudnienia  i firm skrzynek pocztowych".

EKZZ wskazuje na pozytywne elementy osiągniętego porozumienia: pracodawców i związki zawodowe będą mogły zgłaszać sprawy do Urzędu,  kompetencje Urzędu w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz gwarancję autonomii dla pracodawców i związków w kontekście  układów zbiorowych, a także dla związków zawodowych gdy  pojmują  akcje protestacyjnej. EKZZ wskazuje także, co stanowi powód do mniejszego zadowolenia strony związkowej - EKZZ jest rozczarowany ograniczeniami roli Urzędu w transporcie międzynarodowym, w którym znane są poważne nadużycia.

Urząd w bieżących działaniach będzie:

– ułatwiać obywatelom i pracodawcom dostęp do informacji o ich prawach i obowiązkach w sytuacjach transgranicznych oraz do odpowiednich usług związanych z transgraniczną mobilnością pracowników;

– ułatwiać współpracę i wymianę informacji między organami krajowymi w celu skutecznego egzekwowania odpowiednich przepisów prawa Unii;

– koordynować i wspierać uzgodnione i wspólne inspekcje oraz czynności kontrolne na wniosek państw członkowskich na potrzeby zwalczania oszustów, nadużyć i pracy nierejestrowanej;

– prowadzić mediacje w przypadku sporów między organami państw członkowskich w zakresie stosowania odpowiednich przepisów prawa unijnego;

– przeprowadzać analizy i dokonywać oceny ryzyka w kwestiach dotyczących transgranicznej mobilności pracowników;

– wspierać państwa członkowskie w budowie zdolności za pomocą wzajemnego uczenia się, szkolenia i promowania dobrych praktyk.

 
Bardzo kontrowersyjnym zagadnieniem była kwestia,  czy Europejski Urząd ds. Pracy będzie mógł przeprowadzać inspekcje z własnej inicjatywy. Komisja Europejska wskazuje, że nie. Prawo wszczęcia i przeprowadzenia inspekcji, czy to krajowej, czy międzynarodowej, przysługuje wyłącznie organom krajowym. Urząd może jednak zasugerować państwu członkowskiemu przeprowadzenie inspekcji, jeżeli wykryje potencjalne oszustwo lub nadużycie. Sprawy do Urzędu mogą również wnosić partnerzy społeczni.

Marianne Thyssen, komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników, komentuje to tak: „ zawsze podkreślam, że potrzebujemy jasnych, sprawiedliwych i możliwych do wyegzekwowania przepisów dotyczących mobilności pracowników Dzisiejsze porozumienie w sprawie Europejskiego Urzędu Pracy jest jak wisienka na torcie w uczciwym europejskim rynku pracy i  ma za zadanie pomagać władzom krajowym w walce z oszustwami i nadużyć oraz  ułatwianie obywatelom mobilności”.


bs

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.