Menu

Stop przemocy wobec kobiet w miejscu pracy - Chcemy Konwencji MOP!

Od wielu lat Grupa Pracownicza usiłowała uzyskać zgodę pracodawców i rządów na utworzenie nowego standardu pracy MOP dotyczącego przemocy i molestowania w miejscu pracy. Starania te zakończyły się powodzeniem i w czasie tegorocznej Międzynarodowej Konferencji Pracy odbyła się pierwsza z dwóch dyskusji dotycząca nowych standardów MOP. Wszystkie strony - czyli pracownicy, pracodawcy i rządy wyraziły zgodę na wypracowanie konwencji wraz z zaleceniem. Obecnie trwają trójstronne konsultacje nad pierwszym projektem tekstów obu dokumentów. W czasie przyszłorocznej Konferencji rządy i partnerzy społeczni będą dyskutować nad końcowym tekstem standardów, który ostatecznie powinien zostać przez nich przyjęty.

Czy konwencja i zalecenie będą dobre jakościowo? Okaże się to w czasie Konferencji. Niestety, nadal większość pracodawców i niektóre rządy nie są tej kwestii przychylne i dążą do tego, aby dokumenty miały jedynie ogólnikowy, nieprecyzyjny charakter.

Z tego powodu i przy okazji Międzynarodowego Dnia na rzecz eliminacji przemocy wobec kobiet, MKZZ i EKZZ wzywają pracodawców i rządy do przyjęcia takich tekstów konwencji i zalecenia MOP, które będą podkreślały ich znaczenie dla kształtowania prawidłowych stosunków pracy.  

NSZZ „Solidarność” poparł przyjęcie konwencji wraz z zaleceniem i przyłącza się do kampanii obu konfederacji.
Poniżej tekst apelu MKZZ i EKZZ.

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (EKZZ/ETUC) i Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych (MKZZ/ITUC) wzywają rządy i pracodawców do poparcia silnego i globalnego międzynarodowego standardu pracy dotyczącego przemocy i molestowania w miejscu pracy. Obie konfederacje kierują ten apel z okazji Międzynarodowego Dnia ONZ na rzecz eliminacji przemocy wobec kobiet, który przypada 25 listopada każdego roku.

"Wiemy, że niektóre rządy UE chcą osłabić tekst konwencji i zalecenia, który został uzgodniony w tym roku w czasie Międzynarodowej Konferencji Pracy" - powiedziała Montserrat Mir, sekretarz konfederalna EKZZ. "Mamy nadzieję, że rządy te zmienią swoje stanowisko. Bowiem przy ich pomocy, pracodawcy, związki zawodowe i ich członkowie mogą zlikwidować wszelką przemoc wobec kobiet w miejscu pracy.

"Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) mogłaby zostać wprowadzona do prawa unijnego i krajowego, co nałożyłoby na wszystkich pracodawców obowiązek stosowania we wszystkich miejscach pracy procedur postępowania w przypadku przemocy i molestowania. Konwencja dawałaby ofiarom jasno określone prawa i wprowadzałaby sankcje wobec sprawców".

- Przemoc i molestowanie jest częstym powodem utraty źródła utrzymania, niejednokrotnie jest przyczyną utraty zdrowia a nawet i życia ofiary tego procederu. Problem dotyczy milionów kobiet i ich rodzin"- powiedziała Sharan Burrow, sekretarz generalna MKZZ. - W przyszłym roku MOP będzie miała możliwość zrobienia ogromnego kroku w kierunku świata wolnego od przemocy i molestowania. Wzywamy rządy i pracodawców do przyłączenia się do nas w dążeniu do tego celu.

EKZZ wspiera MKZZ, która prowadzi kampanię na rzecz przyjęcia konwencji MOP dotyczącej przemocy i molestowania w miejscu pracy, która ma zostać przyjęta w przyszłym roku - podczas stulecia MOP.

aw

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.