Menu

Platformy internetowe wyzwaniem dla związków zawodowych

Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom na rynku pracy NSZZ Solidarność włączył się jako partner wspierający do międzynarodowego projektu  „Don’t Gig – UP!” realizowanego przy wsparciu funduszy unijnych  przez badaczy z włoskiej Fondazione Giacomo Brodolini oraz polskiego Instytut Spraw Publicznych.

Celem projektu jest porównanie praktyk i prawa dotyczącego osób zatrudnianych poprzez platformy internetowe, takich jak kierowcy Ubera, dostarczyciele posiłków z restauracji w ramach Fedory, Delivero czy Uber Eats a także osoby które pracują poprzez platformy w sposób w pełni zdalny (przykład Amazon Mechanical Turk).

19 listopada 2018 odbyło się w Warszawie spotkanie projektowe z udziałem m.in. Ignacio Doreste, eksperta EKZZ. Przedstawił on problematykę pracowników zatrudnionych poprzez platformy internetowe na tle toczących się procesów legislacyjnych jakie związane są z implementacją Europejskiego filaru praw socjalnych. Obecnie Parlament Europejski przystępuje do trialogu z Komisją Europejką  i Radą UE na temat dyrektywy o przejrzystych i przewidywalnych warunkach pracy. Wcześniej (13 marca 2018 r.) Komisja przedstawiła wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie w sprawie dostępu do ochrony socjalnej dla pracowników i osób samozatrudnionych. Warto także zwrócić uwagę na inicjatywę Dyrekcji Generalnej ds. sieci komunikacyjnych (DG Connect)  Fairness in platform to business relations initiative. Ekspert przyznał, że problematyka osób pracujących poprzez platformy  wzbudza poważną debatę wewnątrzzwiązkową - poglądy różnią się, co do tego czy potrzebujemy unijnej definicji pracownika, w jakim zakresie samozatrudnieni powinni uczestniczyć w rokowaniach zbiorowych oraz czy potrzebujemy trzeciej kategorii pośredniej pomiędzy pojęciami: pracownik i samozatrudniony (przedsiębiorca).

– W Polsce zjawisku pracy poprzez platformy internetowe związki zawodowe poświęcają stosunkowo mało uwagi, co wynika z faktu, że „boksują” się nieustająco z klasycznymi tematami, jak wysoka skala fałszywego samozatrudnienia czy nadużywanie zatrudnienia cywilnoprawnego – podkreśla Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego NSZZ Solidarność. – Wejście z nowym rokiem zmian w ustawie o związkach zawodowych i rozszerzenie prawa koalicji może stanowić impuls do organizowania osób na platformach – dodaje ekspertka.

bs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.